Patienters upplevelser av att leva med hemodialysbehandling

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)