Väsentlig ändring av offentliga byggentreprenadkontrakt och ÄTA-arbeten

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Juridiska institutionen

Författare: Anna Wallgren; [2016]

Nyckelord: Offentlig upphandling;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)