En jämförelse mellan auskultatoriska och oscillometriska blodtrycksvärden i vila och efter ansträngning.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

Sammanfattning: Bakgrund: I hälso-och sjukvården är blodtrycksmätning en viktig och grundläggande metod vid korrekt diagnostik och hantering av högt blodtryck. Forskning har under flera år påvisat att olika komponenter påverkar noggrannheten av blodtrycksmätningen. Eftersom auskultatorisk och oscillometrisk blodtrycksmätning utförs på två olika sätt finns en risk att blodtrycksvärdet kan variera mellan metoderna. Syfte: Syftet med studien var att undersöka om det finns någon skillnad mellan auskultatorisk och oscillometrisk blodtrycksmätning utfört i både vila och efter ansträngning. Material och metod: Studien bestod av 20 slumpmässigt utvalda studenter från Hälsohögskolan i Jönköping. Blodtrycksmätning utfördes med hjälp av auskultatorisk blodtrycksmanschett med handmanometer och stetoskop samt oscillometrisk modalitet (OMRON M7). Resultat: Statistisk signifikant skillnad observerades mellan auskultatorisk och oscillometrisk modalitet, både i vila och efter ansträngning. Skillnaden är som störst efter ansträngning för auskultatorisk och oscillometrisk mätmetod, i både systoliskt och diastoliskt blodtrycksvärde. Diskussion: I vården har användning av oscillometrisk blodtrycksmodalitet ökat och därmed finns en risk för minskad reliabilitet och validitet av blodtrycksvärdet. Slutsatser: Statistisk signifikant skillnad föreligger mellan modaliteterna, både i vila och efter ansträngning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)