Tredje statsmakten i djupa vatten : En studie av nyhetsrapporteringen kring ubåtsjakten i Stockholms skärgård hösten 2014

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

Sammanfattning: Hösten 2014 pågick en ubåtsjakt i Stockholms skärgård som väckte stor medial uppmärksamhet. Med utgångspunkt i reglerna för god journalistik utreder vi tre nyhetsmediers bevakning av händelsen och hur den potentiella ryska närvaron gestaltades. Genom en kvalitativ analys av artiklar skrivna vid tidpunkten synliggörs en rapportering som förmedlar ett narrativ utan stöd i verifierade uppgifter. Med antagandet att journalistikens första skyldighet är till sanningen utreder vi varför icke verifierade uppgifter tas upp i nyhetsflödet och om orsaken gömmer sig i ett pressetiskt system som ännu inte anpassats till en digitaliserad värld.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)