Produktutveckling av bostaden : En studie om att utvidga boendet och skapa ett tryggt hem för den boende människan

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)