Varför investera inom E-sport? : En uppsats om faktorer att ta hänsyn till vid investeringar inom E-sportbranschen

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

Författare: Karl Carlnén; Erik Dahlbeck; Kristoffer Tausis; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)