Sökning: "Six Sigma"

Visar resultat 1 - 5 av 116 uppsatser innehållade orden Six Sigma.

 1. 1. Processförbättring : Fallstudie av processen för intern orderhantering i ett tjänsteföretaget

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Yvonne Olsson Adolphsson; [2019]
  Nyckelord :improvement; ISO 9001; quality; lean management; processes; six sigma; förbättring; ISO 9001; kvalitet; lean management; processer; six sigma;

  Sammanfattning : The master thesis in industrial technology started with a prestudy in January 2019, based on the results from the pre study,the work with the master thesis begun. The purpose with the masterthesis was to map the current process in a service company and toidentify defects in the current process to shoe what the companycan do to improve and avoid defects in the future. LÄS MER

 2. 2. The gender equality paradox in Swedish listed firms: are Swedish listed firms' financial performances affected by the ratio of women and men in leading positions?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Madeleine Lindblad; [2019]
  Nyckelord :Financial performance Gender distribution Green yellow red list Swedish listed firms Top management constellation; Business and Economics;

  Sammanfattning : This dissertation aims to investigate the Swedish private sector, with focus on the share of women in leading positions, and its effect on firms’ financial stability in terms of stock return volatility. This thesis is based on AllBright’s three lists from 2018 which rank Swedish listed firms after their level of gender equality within the companies’ top management. LÄS MER

 3. 3. Förbättringsmöjligheter i en testutrustning för transmissioner inom anläggningsmaskinsindustrin

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik; Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Josefin Dåverklo; Ebba Eriksson; [2019]
  Nyckelord :quality; MSA; reliability; six sigma; continuous improvement; test equipment; kvalitet; MSA; tillförlitlighet; six sigma; ständiga förbättringar; testutrustning;

  Sammanfattning : All manufacturing requires some form of quality control to be able to ensure that a product will meet the customers requirements. Volvo Construction Equipment AB has a TDI station, Test Delivery Inspection, for transmissions. LÄS MER

 4. 4. Systematiskt förbättringsarbete för minskning av kvalitetsbristkostnader : En fallstudie inom industriellt byggande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Alexander Winninge; Johan Rülcker; [2019]
  Nyckelord :Sex sigma; Six Sigma; Lean Six Sigma; DMAIC; Construction quality; ständiga förbättringar; kvalitetsbrister; kvalitetsbristkostnader; cost of quality; cost of poor quality; standardiseringar; Visual management; nyckeltal; kvalitetsverktyg; quality construction; kvalitet i byggbranschen; industrial construction quality; prefabrication quality; concrete construction quality; precast concrete quality;

  Sammanfattning : Byggindustrin har problem med stora kvalitetsbristkostnader, förutom att organisationer jobbar på ett reaktivt sätt gällande kvalitet identifieras sällan rotorsaken till uppkomna kvalitetsbristkostnader. Tillverkningsindustrin har under många år jobbat med att komma till bukt med kvalitetsbrister och har utvecklat metoder för att förebygga uppkomsten av kvalitetsbrister. LÄS MER

 5. 5. Kvalitet och processprestanda inom cementindustrins råmjölstillverkning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Marcus Ahlqvist; Gulnaz Hamad; [2019]
  Nyckelord :capability; cement industry; lime saturation; process performance; process; quality; raw meal; standard deviation; variation; variance contribution.; cementindustri; duglighet; kalkmättnad; kvalitet; process; processprestanda; råmjöl; standardavvikelse; variation; variansbidrag.;

  Sammanfattning : Under detta arbete studeras en av Europas mest moderna cementfabriker med kapacitet att producera runt 2,6 miljoner ton cement per år. Syftet med examensarbetet är att beskriva variationen i utfallen av råmjöl och identifiera vilka orsaker till variation som är möjliga att minska. LÄS MER