Sökning: "Six Sigma"

Visar resultat 1 - 5 av 138 uppsatser innehållade orden Six Sigma.

 1. 1. Tid som kvalitetsfaktor inom digitala restauranger : En fallstudie över tillagningsprocessen hos värdrestaurangerna för en organisations matkoncept

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik; Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Benjamin Möller; Anton Götrich; [2021]
  Nyckelord :Lean; Six Sigma; Food industry; Tidseffektivisering; kvalitetsledning; food delivery; matleveranser; hämtmat;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Six Sigma for quality assurance of Lithium-ion batteries in the cell assembly process : A DMAIC field study at Northvolt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Mani Mostafaee; [2021]
  Nyckelord :Cell assembly process; ISO 14644; Lithium-ion battery; Particle contamination; Quality Cost; Technical cleanliness; VDA 19;

  Sammanfattning : Lack of technical cleanliness and particle contaminations in Lithium-ion battery manufacturing affect the performance of batteries which are a risk for the safety and quality of the product. Therefore, part of the manufacturing process occurs inside the Clean and Dry room area to maintain technical cleanliness. LÄS MER

 3. 3. Long term aging and creep exposure for advanced heat resistant alloys : A phase analysis

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för materialvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för materialvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för materialvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kemi - Ångström; Uppsala universitet/Institutionen för materialvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för materialvetenskap

  Författare :Daniel Lundberg; Filip Wilson; Hjalmar Gunnarsson; Leo Sjörén; Robin Xu; Erik Djurberg; [2021]
  Nyckelord :Austenitic stainless steel; ferritic steels; nickel based alloys; creep; ageing; XRD; SEM EDS; LOM;

  Sammanfattning : This project was ordered by Sandvik Materials Technology and was performed by a group of students at Uppsala university. The purpose of the project was to study precipitation behavior and structure stability in six advanced heat resistant alloys. Each sample were subjected to a creep rupture test in 600 or 700°C depending on the alloy type. LÄS MER

 4. 4. Strukturerade spårväxelexperiment med hjälp av försöksplanering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Mathias Lindkvist; [2021]
  Nyckelord :Järnväg; försöksplanering; DMAIC; Ekoslide;

  Sammanfattning : The Swedish railway is an important part of the country's infrastructure, but it is also a part that requires large amounts of maintenance to maintain safety and functionality. A central part of the railway is switches that enable the interconnection of different tracks. LÄS MER

 5. 5. Kvalitetssäkring av utgående gods : - En fallstudie i ett tillverkande företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Josef Sager; [2021]
  Nyckelord :Quality Assurance; Quality Improvement; TQM; Cause-and-effect-diagram; FMEA; Six Sigma; Efficiency; Lean; Kvalitetssäkring; Kvalitetsutveckling; TQM; Orsaks-verkan-diagram; FMEA; Sex Sigma; Effektivitet; Lean;

  Sammanfattning : På grund av en ständigt föränderlig miljö där kundernas behov, krav och förväntningar varierar allt mer kan företag påfrestas gällande att bemöta dessa. Ett resultat av denna trend kan återspeglas i nya tekniska lösningar samt effektiviseringar i både produkter och tjänster. LÄS MER