Sökning: "examensarbete speciallärarprogrammet"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden examensarbete speciallärarprogrammet.

 1. 1. Stärka självkänslan eller tråkträna? En intervjustudie om hur skrivning kan stimuleras vid skrivsvårigheter i år 1-6

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anna Fröjd-Jåtby; Heidi Johansen; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractUppsats/Examensarbete:15 hpProgram och/eller kurs: Speciallärarprogrammet, SLP610Nivå: Avancerad nivåTermin/år: Ht 2018Handledare: Arja KostiainenExaminator: Yvonne KarlssonRapport nr: HT18-2910-279-SLP610Nyckelord:specialpedagogik, skrivsvårigheter, sociokulturellt, fenomenografi, formulera, framgångsrika, didaktiska tillvägagångssättSyfte:Syftet med studien var att undersöka speciallärares variation av uppfattningar om hur skrivning kan stimuleras för elever som möter svårigheter med att formulera sig i skrift i årskurserna 1–6.De centrala frågeställningarna var: Vilken syn på skrivning beskrivs? Hur definieras begreppet elever som möter svårigheter med att formulera sig i skrift? Vilka didaktiska tillvägagångssätt anses framgångsrika ur ett specialpedagogiskt perspektiv?Teori:Studien har haft sina teoretiska utgångspunkter i ett sociokulturellt perspektiv där språk och samarbete är grundläggande vid inlärning. LÄS MER

 2. 2. Screening av räknefärdigheter - En kommunövergripande studie om hur matematiklärare uppfattar ett standardiserat räknefärdighetstest (RMAT)

  Kandidat-uppsats,

  Författare : Fredén Annika; Glans Lisa; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Annika Fredén och Lisa GlansAbstractExamensarbete 15 hpSpeciallärarprogrammet inriktning matematik SLP 610Avancerad nivåHT 2018Handledare: Susy ForsmarkExaminator: Joanna GiotaRapport nr: HT18-2910-266-SLP610Nyckelord: bedömning, kartläggning, dilemma, matematiksvårigheter_____________________________________________________________________Syfte och frågeställningarSyftet med examensarbete var att göra en kommunövergripande studie kring ett finskt standardiserat kartläggningsmaterial i räknefärdighet, Raw Mathematic Achivement Test (RMAT), med elever i årskurs 5. Studien ämnade undersöka om detta kartläggningsmaterial som genomförs på tio minuter kan underlätta för lärare att hitta och kartlägga elever i matematiksvårigheter. LÄS MER

 3. 3. Specialundervisning på tre sätt: en kvalitativ undersökning om hur en norsk ungdomsskola organiserar specialundervisning

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Fredrik Dahl; Katarina Löfström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractUppsats/Examensarbete:15 hpProgram och/eller kurs:Speciallärarprogrammet SLP610Nivå: Avancerad nivåTermin/år: Ht 2018Handledare: Ann-Katrin SwärdExaminator: Girma BerhanuRapport nr: HT18-2910-272-SLP610Nyckelord: Norge, Specialundervisning, Skolorganisation, Inkludering Syfte:Syftet med studien är att undersöka hur specialundervisning organiseras och genomförs i en norsk kommunal ungdomsskola. Studien gäller elever i behov av specialundervisning och har inte begränsats till elever med intellektuell funktionsnedsättning. LÄS MER

 4. 4. Bildens betydelse för elever i särskolan. Lärares erfarenheter och uppfattningar om pedagogiska värden i estetisk verksamhet och i bildundervisning.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Veronica Johnsson; [2017]
  Nyckelord :Bildundervisning; Estetisk verksamhet; Intellektuell funktionsnedsättning; KASAM; Sociokulturellt perspektiv; Särskola;

  Sammanfattning : Sammanfattning Johnsson, Veronica (2016). Bildens betydelse för elever i särskolan. Lärares erfarenheter och uppfattningar om pedagogiska värden i estetisk verksamhet och bildundervisning. (The Significance of the Image for Pupils in School for Individuals with Learning Disabilities. LÄS MER

 5. 5. Speciallärares och lärares syn på språkutvecklande arbetssätt - En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Petra Henriksson; [2017]
  Nyckelord :Förförståelse; Relationellt perspektiv; Sociokulturell teori; Språklig sårbarhet;

  Sammanfattning : Sammanfattning/abstrakt Henriksson Petra (2017). Speciallärares och lärares syn på språkutvecklande arbetssätt – En kvalitativ intervjuundersökning. Speciallärarprogrammet, Skolutveckling och ledarskap. Lärande och samhälle. LÄS MER