Sökning: "Sandra Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 205 uppsatser innehållade orden Sandra Andersson.

 1. 1. Medarbetarskap inom IT-branschen. En undersökning om hur medarbetarskap upplevs av anställda och påverkar deras vilja att stanna i ett företag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sandra Andersson; Emil Forssell; [2022-02-16]
  Nyckelord :Medarbetarskap; medarbetare; management; ledarskap; Employer Branding; EVP;

  Sammanfattning : IT-branschens ständiga tillväxt och konstanta jakt på relevant spetskompetens, leder till ökande konkurrens mellan arbetsgivare. Hög personalomsättning blir den oundvikliga effekten för arbetsgivare som misslyckas att erbjuda sin personal en arbetsplats värd att stanna på. LÄS MER

 2. 2. Att vara ny inom yrket : Processen mot det patientsäkra arbetet

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskaper (HOV)

  Författare :Sandra Andersson; Gina Hästner; [2022]
  Nyckelord :Benner; Litteraturöversikt; Nyutexaminerad Sjuksköterska; Omvårdnad; Patientsäkerhet; Upplevelser;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. En likvärdig förskola för barn med autism utifrån förskollärares uppfattning av sin egen yrkeskompetens

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Sandra Balint Dewhirst; Linn Andersson Kåreda; [2022]
  Nyckelord :Barn i behov av särskilt stöd; autism; autismdiagnos; yrkeskompetens; likvärdighet; förskola; funktionsnedsättning;

  Sammanfattning : Syftet för föreliggande studie är att undersöka på vilket sätt förskollärarenuppfattar att hens yrkeskompetens möjliggör en likvärdig utbildning iförskolan för barn med autismdiagnos. Studien genomfördes som en kvalitativanalys, där data samlades in genom sex intervjuer med sex legitimeradeförskollärare i tre olika kommuner i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Kommunikation på förskolans digitala plattform : En kvalitativ innehållsanalys om förskolans kommunikation med vårdnadshavare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Angelica Lindberg; Sandra Andersson; [2022]
  Nyckelord :Kommunikation; samverkan; digital plattform; förskola; dokumentation;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka kommunikationen med vårdnadshavare på förskolans digitala plattform. En kvalitativ forskningsansats utfördes för att undersöka vilket innehåll som kommuniceras till vårdnadshavarna genom den skriftliga dokumentationen på förskolans plattform. LÄS MER

 5. 5. Påverkan på aktivitet och delaktighet i vardagen : Upplevelser beskrivna av kvinnor med hypotyreos

  Kandidat-uppsats, Jönköping University

  Författare :Sandra Klasson; Ann-Marie Andersson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER