Sökning: "Sandra Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 190 uppsatser innehållade orden Sandra Andersson.

 1. 1. "Syns du inte, finns du inte" : En kvalitativ studie om hur hälso- och sjukvårdskuratorer upplever sin yrkesroll i samverkan med andra professioner inom hälso- och sjukvården

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Sandra Andersson; [2021]
  Nyckelord :hospital social workers; interprofessional collaboration; teamwork; profession; jurisdiction; communication between professions.; Science General;

  Sammanfattning : The purpose of this qualitative research was to investigate medical social workers experiences and thoughts on collaboration with other health care professionals and what obstacles and opportunities they see with the interprofessional collaboration. The empirical research is based on six interviews with curators in somatic healthcare. LÄS MER

 2. 2. Har de äldres aktivitetsvanor ändrats under pågående covid-19 pandemin? : En kvantitativ studie om äldres fysiska aktivitet innan och under pågående covid-19 pandemi

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd

  Författare :Sandra Andersson Kakos; [2021]
  Nyckelord :Covid-19 pandemin; fysisk aktivitet äldre; Health belief model; hälsa äldre;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Distriktssköterskans hälsopreventiva åtgärderför barn och ungdomar med övervikt- En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Amina Normark; Sandra Andersson; [2021]
  Nyckelord :District nurse; children; overweight; health preventive; Distriktssköterska; barn; övervikt; hälsoförebyggande arbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Distriktssköterskans arbetsområde syftar till att förebygga och främja hälsa. Henkan verka inom flera olika områden som primärvård, hemsjukvård och elevhälsovård. LÄS MER

 4. 4. Plackavlägsnande effekten av elektrisk och manuell tandborste : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Malin Andersson; Sandra Verona; [2021]
  Nyckelord :Munhygien; oral hälsa; plack; tandborste;

  Sammanfattning : Den orala hälsan är en viktig del av den allmänna hälsan och kan påverka välbefinnandet. Plack kan bidra till en försämrad oral hälsa och orsaka parodontala sjukdomar och karies. Tandborstar är ett viktigt verktyg för att avlägsna plack och på marknaden finns elektriska och manuella tandborstar. LÄS MER

 5. 5. Erfarenheter av egenvård hos personer med diabetes typ 2 : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Lisbeth Andersson; Sandra Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Diabetes mellitus; Type 2; Self-care; Experiences; Motivation; Information; Diabetes typ 2; Egenvård; Erfarenheter; Motivation; Information;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2 är en kronisk sjukdom och ett växande globalt folkhälsoproblem. Behandlingen består till stor del av egenvård och kan innebära omfattande livsstilsförändringar. LÄS MER