Sökning: "Sandra Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 153 uppsatser innehållade orden Sandra Andersson.

 1. 1. Patienters upplevelse av medicinsk honung i samband med bensår : En översikt av forskningsläget

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Malin Navia Andersson; Sandra Kinder; [2019]
  Nyckelord :patientupplevelse; medicinsk honung; bensår; sårläkning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Till distriktssköterskans arbetsuppgifter ingår sårvård där åtagandet innefattar att lindra lidande hos patienten med bensår samt att främja sårläkning. Patienters välbefinnande påverkas negativt, skam, isolering och hopplöshet för att nämna några. LÄS MER

 2. 2. There is such a thing as a free lunch, but it will cost you: a study on costly arbitrage and the index effect

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Sandra Andersson; Nicklas Kövamees; [2019]
  Nyckelord :arbitrage risk; demand curve slopes; index effect; market efficiency; transaction costs;

  Sammanfattning : This thesis examines how stock returns around inclusions into and exclusions from the Swedish OMX Stockholm Benchmark and OMX Stockholm 30 indices are affected by arbitrage risk and transaction costs. We observe that during the 30 trading days preceding the announcement of a stock's inclusion in either index, stocks with high arbitrage risk and high transaction costs experience high positive abnormal returns, and vice versa. LÄS MER

 3. 3. “Det är ju underhållning att gå på en mässa för mig i alla fall” : En studie kring besökares motiv vid deltagande av mässor i privat-, utbildnings- och företagssyfte

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Sofie Andersson; Sandra Hägglund; Evelina Björninen; [2019]
  Nyckelord :Exhibitions; visitor motives; MICE; re-participation; Mässor; besöksmotiv; MICE; återbesöksintentioner;

  Sammanfattning : The MICE-industry is a relatively new phenomenon that is currently in a strong growth period, fairs are included in this industry. There is a great deal of interest and a variety of motives for people to visit fairs for various reasons. LÄS MER

 4. 4. HÖGLÄSNING OCH BOKSAMTAL I FÖRSKOLAN : För möjliggörndet av barns språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Sandra Dikert; Lisa Andersson; [2019]
  Nyckelord :Boksamtal; förskola; högläsning; språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur några förskollärare beskriver arbetet med högläsning och boksamtal i relation till att gynna barns språkutveckling. Åtta semistrukturerade intervjuer genomfördes i denna kvalitativa studie med målsättningen att skapa en bild av förskollärarnas perspektiv på läsmiljön i förskolan och hur högläsning och boksamtal blir en del av förskolans läsmiljö riktat mot att främja barns språkutveckling. LÄS MER

 5. 5. När livet tar en vändning : Föräldrars upplevelse av att ha ett cancersjukt barn

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Felicia Rodenkirchen; Sandra Andersson; [2019]
  Nyckelord :Parents; Child; Cancer; Experience; Feelings; Föräldrar; Barn; Cancer; Upplevelse; Känslor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barncancer är ett återkommande och skrämmande ämne. Varje år insjuknar ca 300 barn i cancer i Sverige. Detta drabbar givetvis barnen själva men också föräldrarna. För att få mer förståelse inom barncancervården behövs mer forskning om föräldrars upplevelser och vad som är viktigt för dem under sjukdomens förlopp. LÄS MER