Sökning: "Sandra Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 165 uppsatser innehållade orden Sandra Andersson.

 1. 1. Ungas internet- och kollaborativa konsumtion i Sverige: En jämförelse av vad som predicerar ungas intention till, och deras skattade, konsumtionsbeteende

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sandra Andersson; Ida Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Collaborative consumption; consumption behavior; internet consumption; Sweden; youths’; Social Sciences;

  Sammanfattning : Internetkonsumtion med frakt utgör en konsumtionsform som har eskalerat i Sverige. Även om detta konsumtionsbeteende inte är miljövänligt är det samtidigt förankrat med kollaborativ konsumtion. LÄS MER

 2. 2. Störst kommer först? - Employer branding i mindre, nystartade företag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Hanna Svensson; Sandra Andersson; [2019-09-02]
  Nyckelord :Employer branding; HR; konkurrens; nya företag; småföretag;

  Sammanfattning : In recent years, employer branding has become a popular and very used strategy for all typesof organizations and companies. Since the difference between big corporations and small,newly started companies, can be quite big it is important to take this under consideration whencreating the employer branding strategy. LÄS MER

 3. 3. Lösenordsovanor – åldersrelaterat?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sandra Andersson; [2019]
  Nyckelord :passwords; password management; password habits; differences in password habits; age differences; password authentication; password knowledge;

  Sammanfattning : This study aimed primarily at investigating if the role of age was important regarding password management and password habits of different users. Despite extensive research in password management, the problem remains that users create insecure passwords, leaving personal information and systems vulnerable to attackers. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelse av medicinsk honung i samband med bensår : En översikt av forskningsläget

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Malin Navia Andersson; Sandra Kinder; [2019]
  Nyckelord :patientupplevelse; medicinsk honung; bensår; sårläkning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Till distriktssköterskans arbetsuppgifter ingår sårvård där åtagandet innefattar att lindra lidande hos patienten med bensår samt att främja sårläkning. Patienters välbefinnande påverkas negativt, skam, isolering och hopplöshet för att nämna några. LÄS MER

 5. 5. There is such a thing as a free lunch, but it will cost you: a study on costly arbitrage and the index effect

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Sandra Andersson; Nicklas Kövamees; [2019]
  Nyckelord :arbitrage risk; demand curve slopes; index effect; market efficiency; transaction costs;

  Sammanfattning : This thesis examines how stock returns around inclusions into and exclusions from the Swedish OMX Stockholm Benchmark and OMX Stockholm 30 indices are affected by arbitrage risk and transaction costs. We observe that during the 30 trading days preceding the announcement of a stock's inclusion in either index, stocks with high arbitrage risk and high transaction costs experience high positive abnormal returns, and vice versa. LÄS MER