Sökning: "total quality management"

Visar resultat 1 - 5 av 479 uppsatser innehållade orden total quality management.

 1. 1. Towards Zero Defects in the Aerospace Industry through Statistical Process Control : A Case Study at GKN Aerospace Engine Systems

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Hugo Andrén; [2020]
  Nyckelord :Zero Defects; Statistical Process Control; Quality Management; Industry 4.0; Aerospace Industry;

  Sammanfattning : With the ongoing transformation of modern manufacturing systems in an industry 4.0 environment, industrial actors may see great improvements with respect to quality towards a state of near zero defects. LÄS MER

 2. 2. Evaluation of the possibility of phytoremediation (using Salix) as a management tool for abandoned sites moderately contaminated with arsenic : a literature review

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Victor Akinwale; [2020]
  Nyckelord :phytostabilization; leaching; solubility and mobility; economic benefits;

  Sammanfattning : The presence of arsenic in soil and water has become an increasing problem in many countries around the world. The exposure of high concentration of arsenic in its inorganic form in natural environment such as soil and water makes it harmful to both humans, wildlife and plants. LÄS MER

 3. 3. Digitalized Construction Project : To Build after a Legally Binding BIM-model

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Sebastian Orenäs Nissas; Nangi Rahimi; [2020]
  Nyckelord :Building Information Modeling BIM ; BIMmodel; risks; digitalization; construction document; legally binding; Byggnadsinformationsmodellering BIM ; BIM-modell; risker; digitalisering; juridisk bygghandling; juridiskt bindande;

  Sammanfattning : Digitalization has become something of a buzzword in today's society and rightly so as it brings multiple benefits and opportunities. The AEC/FM industry has constantly lagged behind other industries in terms of change and development and is often regarded as conservative. LÄS MER

 4. 4. Faktorer för ökad kvalitet i byggbranschen

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Petter Petersson; Adam Andersson; [2020]
  Nyckelord :BIM; digitization; selfcontrol; quality control; quality assurance; requirements; Total quality management; TQM; BIM; digitalisering; egenkontroller; kvalitetsstyrning; kvalitetssäkring; kravställning; Total quality management; TQM;

  Sammanfattning : Byggindustrin förknippas ibland med bristande kvalitet. Genom att använda kvalitetsstyrningsverktyg i produktionen ska rätt kvalitet på slutprodukten ges. I rapporten studeras kvalitetsarbetet på ett entreprenadföretag för att undersöka om något kan göras annorlunda för att höja kvaliteten på slutprodukten. LÄS MER

 5. 5. ISO 9001:2015 i en produktion under uppbyggnad

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Industriell organisation och produktion; Jönköping University/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Mattias Börjesson; Simon Stockhem; [2020]
  Nyckelord :ISO 9001:2015; Kvalitet; Kvalitetsledningssystem; Ständiga förbättringar; Revision;

  Sammanfattning : Arbetets utgångspunkt har handlat om en systemrevision på en ny fabrik som tillverkar och säljer en specifik produkt. Revisionsarbetet utfördes för att identifiera ett nuläge för den verksamhet företaget bedriver idag och sedan jämföra nuläget mot de krav och rekommendationer som finns uträttade inom standarden ISO 9001:2015. LÄS MER