Hur påverkas vi av den manliga världsbilden i medier, går det att stimulera till social förändring?

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

Sammanfattning:

Jag har valt att göra denna undersökning eftersom det fascinerar mig att undersöka varför det är så vanligt att man som kvinna köper och läser damtidningar. Samtidigt som man möts av en ganska ensidig bild av vad vi vill läsa, och hur vi skall leva lyckliga med hjälp av dessa damtidningar. Hur dessa tidningar skapar bilder och texter och visar upp en mall som vi tror att man blir lyckliga av att leva efter, och vad är det som påverkar oss så starkt att vi köper dessa tidningar. Man vet att det idag är mer jämställt inom manligt/kvinnligt men jag ifrågasätter om det är ett fenomen som även smittat av sig till medierna. Kvinnans roll i samhället ser idag annorlunda ut än vad den har gjort genom tiderna, men på vilket sätt visar det sig i damtidningar som har en stark kraft att påverka kvinnor. Jag vill undersöka vad vi kan göra för att ändra, eller åtminstone upplysa om den här normen så att det kan komma upp i ljuset och ge start till en diskussion. Sätta extra ögon på den här frågan om kvinnlighet som samhället har satt och som verkar svår att omforma. Gruppintervjuer med kvinnor som läser dessa tidningar har gjorts för att få en förståelse om vad man som kvinna tycker om att läsa i dessa damtidningar, och om man påverkas av det. Jag har även studerat text och bild i form av en diskursanalys tre olika märken av damtidningar för att få en översikt om hur det ser ut.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)