Sökning: "Grupp"

Visar resultat 1 - 5 av 4938 uppsatser innehållade ordet Grupp.

 1. 1. När allt förändras - En fenomenologisk intervjustudie om upplevelser av att ha ett syskon med långvarig psykossjukdom

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Tomas Sjökvist; Johan Åhlin; [2017]
  Nyckelord :long-term psychosis; siblings; mentaliseringsteori; anhöriga; tematisk analys; fenomenologi; långvarig psykossjukdom; syskon; phenomenology; thematic analysis; relatives; mentalization theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie undersökte nio personers erfarenheter av ha ett syskon med långvarig psykossjukdom. Studien hade en fenomenologisk utgångspunkt och materialet analyserades med tematisk analys. LÄS MER

 2. 2. Nyblivna föräldrars erfarenhet av att delta i studentledd föräldragrupp under graviditet : en utvärdering

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Maria Oscarsson; Karin Malmström; [2017]
  Nyckelord :parenthood education class; support in parenthood; midwifery-student; empowerment; föräldragrupp; stöd i föräldraskapet; barnmorskestudent; empowerment;

  Sammanfattning : AbstraktBakgrund: Att bli förälder är en omvälvande händelse. Stöd i föräldraskapet såväl individuellt som i grupp ska erbjudas till alla blivande föräldrar. LÄS MER

 3. 3. Elever i matematiksvårigheter : - En studie om hur skolan arbetar för att hjälpa och motivera elever som är i behov av särskilt stöd.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Lina Kristiansson; Marianne Persson; [2017]
  Nyckelord :Differentiering; exkludering; hjälpinsatser; inkludering; matematiksvårigheter; åtgärdsprogram;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur några utvalda skolor arbetar med elever som är i behov av särskilt stöd vid matematikundervisningen. I studien används observationer av lektioner och intervjuer med lärare samt specialpedagog som metoder för att få svar på våra frågeställningar. LÄS MER

 4. 4. "Alla svenskar tycker samma sak, att muslimer har ingenting här att göra" : En kvalitativ analys av sex svenska kvinnors negativa inställning till islam

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Religionsvetenskap

  Författare :Maja Flygt; [2017]
  Nyckelord :islamofobi; islam; feminism; postkolonial teori; social identitet; relativ deprivation; in-grupp och ut-grupp;

  Sammanfattning : Uppsatsen bygger på kvalitativa intervjuer med sex svenska kvinnor som har en öppet negativ inställning till islam och muslimer i Sverige. Syftet är att dels nå en djupare förståelse om kvinnornas negativa inställning till islam och muslimer men också om deras inställning till feminism. LÄS MER

 5. 5. Motivation i temporära grupper - en kvalitativ studie av ett medieföretag

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Malin Wasström; Sofia Wugk; [2017]
  Nyckelord :Motivation; Temporär grupp; Utveckling; Utmaningar; Prestation; Motivationsverktyg; Relationer; Stress; Ändringar;

  Sammanfattning : Detta examensarbete utgörs av en kvalitativ studie på ett medieföretag. Studien syftar till att undersöka vilka faktorer som påverkar individernas motivation i en temporär grupp och hur dessa faktorer påverkar dessas motivation. För att inhämta vår empiri har vi använt oss av semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Grupp.

Din email-adress: