Sökning: "Grupp"

Visar resultat 1 - 5 av 5045 uppsatser innehållade ordet Grupp.

 1. 1. “Nya Tider – skildringar av ett samhälle i förfall” En kvalitativ studie av innehållet i tidningen Nya Tider

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Fredrika Fröjd; Emma Posner; [2017-02-14]
  Nyckelord :Nya Tider; Alternativ media; Framing theory; högerpopulism; rasism; invandring; nyhetsrapportering; kultur; politik; media.;

  Sammanfattning : Examensarbete: 15 hpProgram:Medie- och kommunikationsvetarprogrammet med inriktning PR,opinionsbildning och omvärldNivå: GrundnivåTermin/år: Ht/2016Handledare: Johanna ArnessonKursansvarig: Malin SvenningssonSidantal: 46Antal ord: 19 701Nyckelord:Nya Tider, Alternativ media, Framing theory, högerpopulism, rasism, invandring, nyhetsrapportering, kultur, politik, media.Syftet med studien är att undersöka den verklighet som beskrivs i Nya Tider. LÄS MER

 2. 2. När storleken spelar roll – Upplevelsen av sjuksköterskan och vårdens bemötande när man är storleken större

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anna Brindelöv; Wiola Lönnerfors; [2017-02-13]
  Nyckelord :fetma; upplevelse; stigmatisering; bemötande; vårdrelation; sjuksköterskan; patient;

  Sammanfattning : Bakgrund: Andelen människor med fetma har ökat drastiskt globalt och i Sverige de sistaårtiondena. Fetma definieras med Body Mass Index (BMI) ≥ 30. Att leva med fetma medfören ökad risk av komorbiditeter och andra allvarliga sjukdomar. Dess etiologi ochbakomliggande orsaker är komplext sammansatta. LÄS MER

 3. 3. I skuggan av diagnoserna – en kvalitativ studie om kuratorers arbete med våldsutsatta barn på BUP

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Hanna Gustafsson; Sarah Rossi; [2017-01-24]
  Nyckelord :Kuratorns roll; barn- och ungdomspsykiatri; BUP; våldsutsatta barn.;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att söka en förståelse för hur kuratorers arbete med våldsutsatta barn är utformat på olika mottagningar inom Barn- och ungdomspsykiatrin i Göteborg samt kranskommuner. Syftet var vidare att undersöka vad kuratorer upplever är viktigt i arbetet med barn som utsatts för våld. LÄS MER

 4. 4. Meningen med livet är ju att skaffa barn, så varför ska jag vänta? En kvalitativ studie av bloggar författade av tonårsmammor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Caroline Johansson; Julia Staf; [2017-01-24]
  Nyckelord :Blogg; tonårsmamma; social konstruktion; föräldraskap; stämpling;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att undersöka vad tonårsmammor genom sina egenförfattade bloggar ger uttryck för i relation till sitt föräldraskap. Mammor, vilka också är tonåringar, kategoriseras inte sällan som en socialt problematisk grupp. LÄS MER

 5. 5. Igenkännbara kön – Konstruktioner av transpersoner i fyra skrifter från

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Malte Magnusson; [2017-01-24]
  Nyckelord :transperson; myndighet; hbtq; genus;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur transpersoners kön konstrueras i fyra publikationer från Socialstyrelsenoch Folkhälsomyndigheten. Myndigheterna var vid tillfället för studien i en process avmaterialproduktion vilken ämnar öka kunskapen om transpersoner och deras situation i detsvenska samhället. De fyra publikationerna är material av denna typ. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Grupp.

Din email-adress: