Sökning: "Grupp"

Visar resultat 1 - 5 av 5278 uppsatser innehållade ordet Grupp.

 1. 1. Vad är känt om Zikavirusets spridning, dess kliniska bild, patogenes, morfologi, diagnostik samt behandling?

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Rebecka Frejd; [2017]
  Nyckelord :zika virus; ZIKV; zika virus infection; diagnosis; pathogenicity; prevention and control; complications; transmission; epidemiology; folkhälsomyndigheten; CDC; PAHO; WHO;

  Sammanfattning : Zikaviruset är ett virus som fått stor uppmärksamhet i framför allt Sydamerika från 2015 och framåt då allt fler fall uppmärksammats. Detta arbete har utförts som en litteraturstudie med mål att sammanfatta kunskapsläget kring Zikavirusets morfologi, spridning, historia, komplikationer, diagnostik samt rådande behandlingsmöjligheter. LÄS MER

 2. 2. Evaluation of IoTivity: A Middleware Architecture for the Internet of Things

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Kajsa Elfström; [2017]
  Nyckelord :Internet of Things; IoTivity; Middleware; Open Connectivity Foundation; Standard; Sakernas Internet; IoTivity; Mellanvara; Open Connectivity Foundation; Standard;

  Sammanfattning : Today the Internet of Things (IoT) lacks universal standards for communication and interaction between devices. There is a wide collection of diverse software architectures for IoT applications on the market, where smart devices from different manufacturers are often unable to interact with each other. LÄS MER

 3. 3. Flykten undan klimatförändringar - en undersökning av möjligheten att hävda klimatförändringar som grund för skydd i annan stat

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Caroline Ljung; [2017]
  Nyckelord :Folkrätt; EU-rätt; Migrationsrätt; Klimatflykting; Mänskliga rättigheter; Paris Agreement; EKMR; Human Rights; Climate refugee; ECHR.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : During many years, migration has been a part of people’s life and the reasons for migration have varied. One group of migrants that has become larger in recent years is the “climate refugees”. This concept has its foundation in the fact that these humans are forced to flee from the effects of climate changes. LÄS MER

 4. 4. Energitransitioner i hushållet : en fenomenologisk undersökning om energiövergångar i hushåll i samhället Grimstorp

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Felicia Söderqvist; [2017]
  Nyckelord :Energitransitioner övergångar; hushåll; fenomenologi; intersektionalitet; ålder; klass;

  Sammanfattning : Samhället har flertalet gånger genomlevt eller tvingats till energiomställningar, varför studier på detta område är av intresse inför framtida behov. Denna intervjustudie undersöker hur människor har upplevt och erfarit energitransitioner i hushållet för husuppvärmning i samhället Grimstorp i Nässjö kommun. LÄS MER

 5. 5. Högpresterande med stor plånbok : En studie om finansiella belöningars påverkan på motivation och prestation

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Julia Lundahl; Emil Thomasson; [2017]
  Nyckelord :Reward Management; Bonus; Commission; Monetary Rewards; Motivation; Performance; Reward system; Finansiella belöningssystem; Bonus; Provision; Prestation; Motivation; Grupprestation; Individprestation;

  Sammanfattning : In the following study you will be presented with the research that has been done to investigate how monetary rewards affect motivation and performance. The point of the research was to understand how monetary rewards affected employees motivation and performance. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Grupp.

Din email-adress: