Sökning: "HIV"

Visar resultat 1 - 5 av 651 uppsatser innehållade ordet HIV.

 1. 1. POLITICAL WILL, NO FREE WILL? A Quantitative Analysis of the Influence of Contextual Factors on Leaders’ Political Will to Fight HIV/AIDS in Sub-Saharan Africa

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Marcus Plahusch; [2018-02-20]
  Nyckelord :political will; HIV AIDS; Africa; public policy; political economy;

  Sammanfattning : Political will has become a ‘silver bullet’ in political science to explain the outcomes of public policy reforms. While success is seen as proof of its existence, failure is regularly attributed to a lack of political will. LÄS MER

 2. 2. HIV är en del av mig : Upplevelsen av att leva med humant immunbristvirus som ungdom och ung vuxen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Louise Danielsson; Caroline Ekdahl; [2018]
  Nyckelord :Adolescent; Experience; HIV; Teenager; Young Adult; Youth; HIV; Tonåring; Ungdom; Ung vuxen; Upplevelse;

  Sammanfattning : Antalet HIV-positiva personer i världen ökar och sjuksköterskor behöver därför ha adekvat kunskap kring hur det är att leva med humant immunbristvirus (HIV). Att leva med HIV som ungdom och ung vuxen kan upplevas vara extra svårt då dessa individer befinner sig i en känslig övergångsålder. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans upplevelse av att vårda personer med HIV

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Josefin Justesen; Nathalie Brandborg; [2018]
  Nyckelord :blood contamination; human immunodeficiency virus; stigmatization; qualitative; blodsmitta; humant immunbristvirus; kvalitativ; stigmatisering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ungefär 37 miljoner människor lever med HIV idag. HIV förknippas ofta med starka känslor och påverkar den drabbade personens liv negativt på många sätt. Att vårda en person med HIV är påfrestande för sjuksköterskan och det finns en kunskapsbrist som försvårar arbetet. LÄS MER

 4. 4. "No action today, no cure tomorrow" : Riskfaktorer associerade med samhällsförvärvad meticillinresistent staphylococcus aureus – en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Åsa Johansson; [2018]
  Nyckelord :antibiotic resistance; community acquired methicillin resistant staphylococcus aureus; prevention; public health; risk factors; antibiotikaresistens; folkhälsa; prevention; riskfaktor; samhällsförvärvad meticillinresistent staphylococcus aureus;

  Sammanfattning : Inledning: Antibiotikaresistens är ett av de största hoten mot global folkhälsa. Meticillinresistent Staphylococcus aureus, tidigare främst associerat med sjukhusvård, överförs nu mellan individer i samhället (samhällsförvärvad meticillinresistent staphylococcus aureus). LÄS MER

 5. 5. Personer med HIV och/eller AIDS upplevelser av hälso- och sjukvårdens bemötande : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Jonna Cerny; Anna Karlsson; [2018]
  Nyckelord :AIDS; experiences; health personnel; HIV and treatment.; AIDS; bemötande; HIV; hälso- och sjukvårdspersonal och upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: HIV är ett retrovirus och i likhet med många andra retrovirus har HIV ett eget enzym. HIV utvecklas till AIDS om inte antiretrovirala läkemedel sätts in. I dagsläget uppskattas 36,7 miljoner av världens befolkning leva med sjukdomen och den övervägande spridningen sker via oskyddat sexuellt umgänge. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet HIV.

Din email-adress: