Sökning: "HIV"

Visar resultat 1 - 5 av 637 uppsatser innehållade ordet HIV.

 1. 1. POLITICAL WILL, NO FREE WILL? A Quantitative Analysis of the Influence of Contextual Factors on Leaders’ Political Will to Fight HIV/AIDS in Sub-Saharan Africa

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Marcus Plahusch; [2018-02-20]
  Nyckelord :political will; HIV AIDS; Africa; public policy; political economy;

  Sammanfattning : Political will has become a ‘silver bullet’ in political science to explain the outcomes of public policy reforms. While success is seen as proof of its existence, failure is regularly attributed to a lack of political will. LÄS MER

 2. 2. HIV är en del av mig : Upplevelsen av att leva med humant immunbristvirus som ungdom och ung vuxen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Louise Danielsson; Caroline Ekdahl; [2018]
  Nyckelord :Adolescent; Experience; HIV; Teenager; Young Adult; Youth; HIV; Tonåring; Ungdom; Ung vuxen; Upplevelse;

  Sammanfattning : Antalet HIV-positiva personer i världen ökar och sjuksköterskor behöver därför ha adekvat kunskap kring hur det är att leva med humant immunbristvirus (HIV). Att leva med HIV som ungdom och ung vuxen kan upplevas vara extra svårt då dessa individer befinner sig i en känslig övergångsålder. LÄS MER

 3. 3. Hur upplever personer med hiv mötet med hälso- och sjukvård? : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Ellinor Kempe; Anna Lindeblad; [2018]
  Nyckelord :experience; healthcare; hiv; patient; stigma; bemötande; hiv; patientupplevelser; sjukvård; stigma;

  Sammanfattning : Bakgrund: Humant immunbristvirus, hiv, är en kronisk sjukdom som utan behandling leder till AIDS. Dagens behandling är god och många personer med hiv lever ett fullgott liv med icke-mätbara virusnivåer. LÄS MER

 4. 4. Measuring spatial accessibility to healthcare for people living with HIV-AIDS in southern Nigeria

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :William Ojo; [2018]
  Nyckelord :geographical information system; healthcare; hiv-aids; Social Sciences;

  Sammanfattning : Equitable distribution of healthcare services towards the reduction of HIV-AIDS prevalence in Nigeria remains a major public health concern. One of several research model to solve this public health problem is the use Geographical Information System, a two-step floating catchment area (2SFCA), this model emerged in the last decade as a key measure of spatial accessibility, particularly in its application to healthcare access. LÄS MER

 5. 5. ”You’re playing Russian Roulette with your body!” : En intervjustudie om hur sjuksköterskor i Missionvale, Sydafrika ser sin roll i att förhindra spridning av HIV/AIDS

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Tyra Eklund; Matilda Westman; [2018]
  Nyckelord :sjuksköterska; HIV AIDS; förebyggande; smittprevention; informationsspridning; Sydafrika; egenansvar; intervjustudie;

  Sammanfattning : HIV/AIDS har i många år setts som ett stort hälsoproblem världen över. Trots det går framstegen för att hindra sjukdomens frammarsch sakta. Sydafrika är ett av de hårdast drabbade  länderna  i  världen.  Landets  unika  historia  försvårar  det  hälsofrämjande arbetet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet HIV.

Din email-adress: