Sökning: "HIV"

Visar resultat 1 - 5 av 619 uppsatser innehållade ordet HIV.

 1. 1. Are people living with HIV discriminated by the microfinance market? Evidence from Uganda

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Matilda Byström; Karl Follin; [2017-10-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Microfinance has considered to be the key to end world poverty by serving the poor and vulnerable. In Uganda, the microfinance market has been on a steady rise since 1980; a time when HIV prevalence peaked. LÄS MER

 2. 2. Patient Adherence to Antiretroviral Therapy and its Relationship to Food Insecurity

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Mia Lindgren; [2017-08-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : With an expanding programme for antiretroviral therapy (ART) in South Africa and other countries following new guidelines and goals from the World Health Organization and UNAIDS, it’s as important as ever to understand the barriers that exists for this treatment to be successful. This thesis investigates how economic vulnerability in the form of food insecurity affects adherence to treatment among HIV positive individuals on antiretroviral therapy in the uMgungundlovu District of KwaZulu Natal in South Africa. LÄS MER

 3. 3. Vad möjliggör ett preventivt arbete? - en kvalitativ studie om villkor för att arbeta preventivt med HIV och AIDS i en NGO i Tanzania

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Erika Davidsson; Josefine Carlsson; [2017-04-11]
  Nyckelord :Prevention; NGO; HIV AIDS; Tanzania; villkor; Prevention; NGO; HIV AIDS; Tanzania; villkor;

  Sammanfattning : HIV is an epidemic that has been spreading all over the world since the 1980s when the firstcase of the virus was found. AIDS is the final stage of the HIV infection, when the body isunable to fight the infections anymore. HIV and AIDS have been a worldwide problemcreating a great need for ongoing preventive work. LÄS MER

 4. 4. Att vårda patienter med HIV – Sjuksköterskans upplevelse : - En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Emma Engberg; Sofia Frisk; [2017]
  Nyckelord :Aids; Attityder; Bemötande; Hiv; Omvårdnad; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom vården för smittsamma sjukdomar ställs det krav på sjuksköterskan att känna till sina egna kunskaper och fördomar väl för att kunna ge en god vård. Hiv är en sjukdom utan botemedel, detta gör att sjuksköterskan kan uppleva osäkerhet inför vårdandet av denna patientgrupp. LÄS MER

 5. 5. Hiv-positiva patienters upplevelser i mötet med hälso- och sjukvårdspersonal : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Caroline Lindblad; Sandra Andersson; [2017]
  Nyckelord :hiv; stigmatisering; upplevelse; fördomar; patient; hälso- och sjukvårdspersonal; diskriminering;

  Sammanfattning : Hiv är en av de mest stigmatiserade sjukdomarna i världen. Det är en kronisk sjukdom med livslång behandling. Hiv har sedan dess uppkomst präglats av stigmatisering, diskriminering och fördomar. Ett problem som kvarstår än idag. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet HIV.

Din email-adress: