Sökning: "Patient-Professional relations"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Patient-Professional relations.

 1. 1. Vårdrelationer utan gemensamt språk : Kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Frida Andreasson; Ella Frenning; [2017]
  Nyckelord :Vårdrelationer; kommunikationssvårigheter; språkbarriär; omvårdnad; kommunikationshjälpmedel.;

  Sammanfattning : ABSTRACT                                                                                                        Background. Within a health care context, communication is a crucial basis in order to give a patient the care he or she deserves. LÄS MER

 2. 2. HBTQ-personers upplevelse av bemötande från vårdpersonal inom vården : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Dahlin Amanda; Ekstrand Frida; [2016]
  Nyckelord :Communication; minority groups; health services; patient-professional relations; Kommunikation; minoritetsgrupper; sjukvård; patient-vårdgivare relation;

  Sammanfattning : Bakgrund: En neutral och direkt kommunikation är en av de mest avgörande faktorerna för en persons upplevelse av bemötande i samhället. Samhället idag bygger på en heteronorm vilket bidrar till ett exkluderande av personer som inte ingår i denna norm, exempelvis HBTQ-personer. LÄS MER

 3. 3. Vilka erfarenheter patienter med hepatit C har av bemötandet i vården

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Sara Nilsson; Johanna Persson; [2015]
  Nyckelord :Hepatitis C; Experiences; Patient-Professional relations; Patients; Encounter; Discrimination; Hepatit C; Erfarenheter; Patient-vårdarerelationer; Patienter; Bemötande; Diskriminering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den vanligaste smittvägen för hepatit C är genom intravenöst drogmissbruk. Smittöverföring kan även ske via blodtransfusioner eller stickskador i vården. Det finns många fördomar förknippade med sjukdomen och risken är stor att dessa färgar mötet med patienter. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Patient-Professional relations.

Din email-adress: