Sökning: "Swedish drama"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade orden Swedish drama.

 1. 1. Muntlig språkutveckling i klassrummet : Lärares uppfattningar och deras praktik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Sofia Ruuth; [2017]
  Nyckelord :Support; zone of proximal development; oral language development; Stöttning; proximal utvecklingszon; muntlighet språkutveckling;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate the opportunities for oral language development that teachers offer pupils during lessons in Swedish in grade 3. The following questions guided the study: how do teachers perceive that they offer the pupils opportunities for oral language development in their teaching and what possibilities for oral language development do teachers offer pupils? The methods used to answer the questions are interview and observation of two teachers in two different classrooms. LÄS MER

 2. 2. "Allt går igen" : Upprepningens effekter i August Strindbergs drömspel, Till Damaskus I, Ett drömspel och Spöksonaten.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Vera Maria Olsson; [2017]
  Nyckelord :Strindberg; dream play; dream play technique; Swedish drama; To Damascus I; A Dream Play; The Ghost Sonata; repetition; dream atmosphere; Strindberg; drömspel; drömspelsteknik; svensk dramatik; Till Damaskus I; Ett Drömspel; Spöksonaten; upprepning; drömstämning;

  Sammanfattning : August Strindbergs dramer Till Damaskus I, Ett drömspel och Spöksonaten har många likheter och brukar ofta refereras till som ”drömspel” på grund av deras drömlika stämning. Vad skapar denna stämning? Den här uppsatsen undersöker hur olika typer av upprepning utgör grepp med vilka Strindberg bygger sin speciella värld, som står mitt emellan drömmen och verkligheten. LÄS MER

 3. 3. ”Jag gör uppror mot det här sittandet” : Lärares resonemang kring drama som metod i svenskundervisning.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sanna Neimark; [2017]
  Nyckelord :Drama; svenskundervisning; läsförståelse; förkroppsligad litteraturläsning;

  Sammanfattning : Drama är en metod som verkar främjande för kommunikativa förmågor på grupp- och individnivå. Det gynnar såväl ämneslärande som social utveckling. LÄS MER

 4. 4. Drama as a pedagogical tool in technology education : A study of teachers’ perceptions of drama exercises when teaching ethics in technology

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE)

  Författare :Olivia Bång; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : According to the National Agency of Education in Sweden, ethics should be a part of technology education in compulsory school (Skolverket, 2011), though research shows that technology teachers struggle with how they should teach ethics in technology (Kåreklint, 2007). The National Agency of Education also states that although drama does not have its’ own syllabus in Swedish grade school, it is encouraged that it is integrated in other subjects. LÄS MER

 5. 5. Närvaro i skolan är något mer än en ✔ i protokollet : En lärares sikte på praktisk kunskap i estetiska  kunskapsdimensioner

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Marie Umerkajeff; [2017]
  Nyckelord :practical knowledge; drama teacher; drama education; drama; theatre practice; alienation; aesthetic; artistic; pedagogy; didactics; teaching; mimesis; praktisk kunskap; dramapedagogik; dramautbildning; drama; teaterpraktik; alienation; förfrämlingande; estetisk; konstnärlig; pedagogik; didaktik; undervisning; mimesis;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie med ett hermeneutiskt anslag skrivet ur en dramalärares synvinkel om praktisk kunskap inom estetiska ämnen på gymnasiet. Metoden kallas ”Södertörns-modellen”, en professionell induktiv metod baserad på en fenomenologisk introspektion som hänvisas till som handlingssituationen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Swedish drama.

Din email-adress: