Sökning: "Swedish drama"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade orden Swedish drama.

 1. 1. ”Vi tänker inte så mycket på orden, fast det gör vi ju”. Lärares tankar om och erfarenheter av estetiska uttrycksformer i förhållande till språkutveckling - med fokus på elever med svenska som andraspråk.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Matilda Magnusson; [2018-02-13]
  Nyckelord :estetiska uttrycksformer; språkutveckling; svenska som andraspråk; socialsemiotik; multimodalitet; musik; drama; bild;

  Sammanfattning : Dagens skolmiljö är präglad av mångfald och mångkulturalitet. Det är berikande och stämmer överens med det värdegrundsarbete som skolan ska stå för. Dock är det många elever idag som kommer till en klass och inte får uppleva känslan av att förstå och vara en del i sammanhanget. LÄS MER

 2. 2. "Hemska Sven" : En studie av tv-serien Fröken Frimans krigs skildring av Svenska Hem och kvinnans position i Sverige under början av 1900-talet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Fernando Cevallos Morales; Jimmie Lindfors; [2018]
  Nyckelord :Fröken Frimans krig; Svenska Hem; Historiebruk; Kvinnofrågan; 1900-tal;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to do a qualitative analysis of the swedish television drama Fröken Frimans krig. The story is focused around a group of women that starts a cooperation with the goal of providing women from all layers of the society with affordable and fresh groceries free from contamination that could diseases like tuberculosis and cholera. LÄS MER

 3. 3. Vad innebär det att vara teaterlärare? : - Tre tidigare teaterlärare berättar om sina erfarenheter som lärare på ett estetiskt program med inriktning teater.

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Carl Michael Karlsson; [2018]
  Nyckelord :theater education; drama and theater; drama and theater teacher; upper secondary school; narrative.; teaterundervisning; drama och teater; drama- och teaterlärare; gymnasieskolan; narrativ.;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker vad tre tidigare teaterlärare berättar om sin lärarroll på ett estetiskt program med inriktning teater. Uppsatsen utgår från två forskningsfrågor: vilka teman framträder i teaterlärarnas yrkesberättelser när det gäller deras lärarprofession? samt vilka utmaningar och möjligheter återkommer i teaterlärarnas yrkesberättelser? Teoretiska utgångspunkter i uppsatsen har varit narrativ teori, samt socialkonstruktionism. LÄS MER

 4. 4. Muntlig språkutveckling i klassrummet : Lärares uppfattningar och deras praktik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Sofia Ruuth; [2017]
  Nyckelord :Support; zone of proximal development; oral language development; Stöttning; proximal utvecklingszon; muntlighet språkutveckling;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate the opportunities for oral language development that teachers offer pupils during lessons in Swedish in grade 3. The following questions guided the study: how do teachers perceive that they offer the pupils opportunities for oral language development in their teaching and what possibilities for oral language development do teachers offer pupils? The methods used to answer the questions are interview and observation of two teachers in two different classrooms. LÄS MER

 5. 5. "Allt går igen" : Upprepningens effekter i August Strindbergs drömspel, Till Damaskus I, Ett drömspel och Spöksonaten.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Vera Maria Olsson; [2017]
  Nyckelord :Strindberg; dream play; dream play technique; Swedish drama; To Damascus I; A Dream Play; The Ghost Sonata; repetition; dream atmosphere; Strindberg; drömspel; drömspelsteknik; svensk dramatik; Till Damaskus I; Ett Drömspel; Spöksonaten; upprepning; drömstämning;

  Sammanfattning : August Strindbergs dramer Till Damaskus I, Ett drömspel och Spöksonaten har många likheter och brukar ofta refereras till som ”drömspel” på grund av deras drömlika stämning. Vad skapar denna stämning? Den här uppsatsen undersöker hur olika typer av upprepning utgör grepp med vilka Strindberg bygger sin speciella värld, som står mitt emellan drömmen och verkligheten. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Swedish drama.

Din email-adress: