Sökning: "Swedish drama"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade orden Swedish drama.

 1. 1. Muntlig språkutveckling i klassrummet : Lärares uppfattningar och deras praktik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Sofia Ruuth; [2017]
  Nyckelord :Support; zone of proximal development; oral language development; Stöttning; proximal utvecklingszon; muntlighet språkutveckling;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate the opportunities for oral language development that teachers offer pupils during lessons in Swedish in grade 3. The following questions guided the study: how do teachers perceive that they offer the pupils opportunities for oral language development in their teaching and what possibilities for oral language development do teachers offer pupils? The methods used to answer the questions are interview and observation of two teachers in two different classrooms. LÄS MER

 2. 2. Från öra till öga. En narratologisk studie av Maria Gripes radiopjäs och roman Tordyveln flyger i skymningen.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Masterprogram: Litteratur - Kultur – Media

  Författare :Hanna Borglid; [2017]
  Nyckelord :Maria Gripe; Tordyveln flyger i skymningen; Gérard Genette; Narrative Discourse; Maria Nikolajeva; narratologi; tempus; modus; röst; berättare; radiopjäs; radioteater; transmediering; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker Maria Gripes roman Tordyveln flyger i skymningen (1978) och dess förlaga, en radiopjäs med samma namn. Analysen utgår från Gérard Genettes narratologiska begrepp tempus, modus och röst och syftar till att kartlägga hur berättelsen förändras när den överförs från en konstform till en annan. LÄS MER

 3. 3. Identitet, makt och drama : en undersökning av DRACON-programmet i Sverige ur ett normkritiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Bild- och dramapedagogik

  Författare :Matilda Hawerman; [2017]
  Nyckelord :identity; power; privilege; Drama in Education; DRACON International; queer pedagogy; critical pedagogy; queer theory; feminist theory; postcolonial theory; intersectionality; text analysis; DRACON Sweden; identitet; makt; dramapedagogik; DRACON International; normkritisk pedagogik; kritisk pedagogik; queerteori; feministisk teori; postkolonialism; intersektionalitet; textanalys; DRACON i skolan;

  Sammanfattning : Den här studien vill bidra med kunskap kring normkritisk pedagogik inom dramapedagogiken i Sverige. Det genom att belysa det svenska DRACON-projektet ur ett normkritiskt perspektiv. Det svenska DRACON-projektet är en del av det internationella DRACON-projektet vars övergripande syfte var att bygga  en bro mellan drama och konflikthantering. LÄS MER

 4. 4. "Allt går igen" : Upprepningens effekter i August Strindbergs drömspel, Till Damaskus I, Ett drömspel och Spöksonaten.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Vera Maria Olsson; [2017]
  Nyckelord :Strindberg; dream play; dream play technique; Swedish drama; To Damascus I; A Dream Play; The Ghost Sonata; repetition; dream atmosphere; Strindberg; drömspel; drömspelsteknik; svensk dramatik; Till Damaskus I; Ett Drömspel; Spöksonaten; upprepning; drömstämning;

  Sammanfattning : August Strindbergs dramer Till Damaskus I, Ett drömspel och Spöksonaten har många likheter och brukar ofta refereras till som ”drömspel” på grund av deras drömlika stämning. Vad skapar denna stämning? Den här uppsatsen undersöker hur olika typer av upprepning utgör grepp med vilka Strindberg bygger sin speciella värld, som står mitt emellan drömmen och verkligheten. LÄS MER

 5. 5. ”Jag gör uppror mot det här sittandet” : Lärares resonemang kring drama som metod i svenskundervisning.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sanna Neimark; [2017]
  Nyckelord :Drama; svenskundervisning; läsförståelse; förkroppsligad litteraturläsning;

  Sammanfattning : Drama är en metod som verkar främjande för kommunikativa förmågor på grupp- och individnivå. Det gynnar såväl ämneslärande som social utveckling. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Swedish drama.

Din email-adress: