Sökning: "bibliotek enkät"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden bibliotek enkät.

 1. 1. Pedagogers upplevelser av stress i förskolan : en enkätstudie om stress bland pedagoger.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Jonna Sepec; Karolina Ståhl; [2018]
  Nyckelord :Stress; Pedagoger; Förskola; Barn; Förskoleverksamhet;

  Sammanfattning : Studien undersöker om och på vilket sätt pedagoger upplever stress i förskolan och vad som i så fall leder till detta. Vi undersöker också pedagogers syn på om eventuell stress påverkar barn i verksamheten. Med hjälp av enkätundersökningar vill vi få kunskap om stress i förskolan. LÄS MER

 2. 2. Förskollärares uppfattningar av kollegialt lärande i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Gabriella Johansson; Frida Molldén; [2018]
  Nyckelord :Kollegialt lärande; arbetslag; förskola; kommunikation;

  Sammanfattning : Inledning Kollegialt lärande är ett begrepp som används mer och mer i förskoleverksamheten, och som syftar till lärandet förskollärare emellan i arbetslaget. Syfte Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare upplever och beskriver kollegialt lärande iförskolan. LÄS MER

 3. 3. Användarupplevelsen på en hälsowebbplats : En user experience studie av Närhälsans webbplats

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Lea Greim; Catharina Sauvolainen; [2017]
  Nyckelord :Användarupplevelse; Användbarhet; Contextual Inquiry; Enkät;

  Sammanfattning : The purpose of this bachelor thesis is to examine the user experience of Narhalsan.se, the website of the regional public primary healthcare organisation, as well as forward suggestions on how different aspects on the website can be developed to improve the user experience. LÄS MER

 4. 4. Utomhusmatematik : en undersökning om hur verksamma pedagoger i förskoleklass och årskurs 1–3 arbetar med utomhusmatematik.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Frida Hjert; Merilen Shahin; Emilia Svensson; [2017]
  Nyckelord :Utomhusmatematik; utomhuspedagogik; utomhusundervisning;

  Sammanfattning : BakgrundDenna uppsats bygger på en undersökning kring hur verksamma pedagoger arbetar med utomhusmatematik i skolan. Med utgångspunkt ifrån egna erfarenheter har vi upplevt att en del pedagoger fastnar i teoretisk matematikundervisning, trots att de själva ofta kan förespråka en varierad undervisning med inslag av utomhuspedagogik. LÄS MER

 5. 5. Vilka läs- och skrivinlärningsmetoder är vanligast förekommande? : En kvantitativ studie från några lärares perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Jennie Bromell; Ellinor Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Läs- och skrivinlärning; läs- och skrivinlärningsmetoder; språklig medvetenhet; fonem; grafem;

  Sammanfattning : PISA-undersökningar visar hur elevers kunskaper i läsförståelse har försämrats avsevärt de senaste åren. Utan bra undervisning finns det en risk att resultaten fortsätter att dala. Forskning visar att lärare inte vet hur de ska undervisa sina elever i läs- och skrivinlärning. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet bibliotek enkät.

Din email-adress: