Sökning: "bibliotek enkät"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden bibliotek enkät.

 1. 1. Pedagogers upplevelser av stress i förskolan : en enkätstudie om stress bland pedagoger.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Jonna Sepec; Karolina Ståhl; [2018]
  Nyckelord :Stress; Pedagoger; Förskola; Barn; Förskoleverksamhet;

  Sammanfattning : Studien undersöker om och på vilket sätt pedagoger upplever stress i förskolan och vad som i så fall leder till detta. Vi undersöker också pedagogers syn på om eventuell stress påverkar barn i verksamheten. Med hjälp av enkätundersökningar vill vi få kunskap om stress i förskolan. LÄS MER

 2. 2. Utomhuspedagogikens inverkan på lärandet i de naturorienterade ämnena : ur ett elevperspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Erica Johannesson; Sophie Pettersson; [2018]
  Nyckelord :Utomhuspedagogik; Naturorienterande ämnen; Utomhusundervisning;

  Sammanfattning : Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som bland annat innebär att platsens betydelse för lärandet lyfts fram. Denna undersökning syftar till att ta reda på om det är någon skillnad i elevers lärande i de naturorienterande ämnena beroende på om de blir undervisade inne i klassrummet eller utomhus. LÄS MER

 3. 3. The Recipe for Cookies : A studies about cookies & the GDPR-law

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Caroline Bader; Eva-Louise Castefelt; Louise Gunnarsson; [2018]
  Nyckelord :cookie; user utility regarding webpages; user’s personal information; GDPR; e-commerce; retargeting; cookie; användbarhet av hemsidor; användarens personliga information; GDPR; e-handel; retargeting ;

  Sammanfattning : The term cookie regarding IT is still a relatively new term. It is rarely discussed among internet users. The name cookie is fairly known but the concept not as much. Cookies are well established by different companies and organizations that in some way offer online services. LÄS MER

 4. 4. Digitala verktyg i matematik- och svenskundervisningen : En studie omlärares kunskaper kring användandet av digitala verktyg.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sofia Holm; [2018]
  Nyckelord :Digitala verktyg; matematik; svenska; iPad; 1-3;

  Sammanfattning : Inledning: Digitala verktyg är något som tar större plats både i elevers vardag och i skolan. Skolverket (2015) menar att eleverna får en djupare förståelse för undervisningen om de får tillfälle att använda digitala verktyg i undervisningen. LÄS MER

 5. 5. Förskollärares uppfattningar av kollegialt lärande i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Gabriella Johansson; Frida Molldén; [2018]
  Nyckelord :Kollegialt lärande; arbetslag; förskola; kommunikation;

  Sammanfattning : Inledning Kollegialt lärande är ett begrepp som används mer och mer i förskoleverksamheten, och som syftar till lärandet förskollärare emellan i arbetslaget. Syfte Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare upplever och beskriver kollegialt lärande iförskolan. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet bibliotek enkät.

Din email-adress: