Sökning: "bibliotek enkät"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden bibliotek enkät.

 1. 1. Användarupplevelsen på en hälsowebbplats : En user experience studie av Närhälsans webbplats

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Lea Greim; Catharina Sauvolainen; [2017]
  Nyckelord :Användarupplevelse; Användbarhet; Contextual Inquiry; Enkät;

  Sammanfattning : The purpose of this bachelor thesis is to examine the user experience of Narhalsan.se, the website of the regional public primary healthcare organisation, as well as forward suggestions on how different aspects on the website can be developed to improve the user experience. LÄS MER

 2. 2. Utomhusmatematik : en undersökning om hur verksamma pedagoger i förskoleklass och årskurs 1–3 arbetar med utomhusmatematik.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Frida Hjert; Merilen Shahin; Emilia Svensson; [2017]
  Nyckelord :Utomhusmatematik; utomhuspedagogik; utomhusundervisning;

  Sammanfattning : BakgrundDenna uppsats bygger på en undersökning kring hur verksamma pedagoger arbetar med utomhusmatematik i skolan. Med utgångspunkt ifrån egna erfarenheter har vi upplevt att en del pedagoger fastnar i teoretisk matematikundervisning, trots att de själva ofta kan förespråka en varierad undervisning med inslag av utomhuspedagogik. LÄS MER

 3. 3. Vilka läs- och skrivinlärningsmetoder är vanligast förekommande? : En kvantitativ studie från några lärares perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Jennie Bromell; Ellinor Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Läs- och skrivinlärning; läs- och skrivinlärningsmetoder; språklig medvetenhet; fonem; grafem;

  Sammanfattning : PISA-undersökningar visar hur elevers kunskaper i läsförståelse har försämrats avsevärt de senaste åren. Utan bra undervisning finns det en risk att resultaten fortsätter att dala. Forskning visar att lärare inte vet hur de ska undervisa sina elever i läs- och skrivinlärning. LÄS MER

 4. 4. Mikrotransaktioner : spelutvecklingsbranschens psykologiska spel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Christoffer Holst; Viktor Johansson; Steve Liljekvist; [2017]
  Nyckelord :Microtransactions; In-game purchases; Gamers; Business models; Psychological aspects; Mikrotransaktioner; Virtuella köp; Spelare; Affärsmodeller; Psykologiska aspekter;

  Sammanfattning : I dagens spelindustri är det allt vanligare att spel innehåller affärsmodeller som innefattar mikrotransaktioner, det vill säga köp inom spelet. Framfarten av mikrotransaktioner har skapat många skilda åsikter. LÄS MER

 5. 5. Attityder till matematikläxor : påverkan på elevers matematikutveckling.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Emilia Svensson; [2017]
  Nyckelord :attityd; läxa; matematikläxa; grundlärare;

  Sammanfattning : Inledning Läxor är ett omdiskuterat ämne av lärarstudenter, pedagoger, elever och vårdnadshavare. Enligt Skolverket (2014, s.8) finns det inga gemensamma bestämmelser kring läxor, det är upp till skolorna eller peedagogera själv att besluta kring läxorna. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet bibliotek enkät.

Din email-adress: