Sökning: "chef"

Visar resultat 1 - 5 av 1068 uppsatser innehållade ordet chef.

 1. 1. Hur är det att tillhöra en dubbel minoritetsposition? - Upplevelser av att vara kvinnlig chef i byggnads- och IT-branschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Emma Nilsson; [2018-09-06]
  Nyckelord :women; organization; structures; minority position; male-dominated;

  Sammanfattning : In Sweden, women and men work almost to an equal extent, however, working life is bothhorizontally and vertically gender-segregated (Peterson, 2017; Göransson, 2003; Muhonen, 2010).Both the construction and IT industries are highly gender-based and the high positions are mainlydominates by men. LÄS MER

 2. 2. Rekryteringsprocessen, valet mellan intern eller extern rekrytering: En utredande studie om IKEA och Lisebergs rekrytering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Eriksson; Miguel Riscado Pereira; [2018-08-29]
  Nyckelord :rekrytering; rekryteringsprocess; internrekrytering; externrekrytering; IKEA; Liseberg;

  Sammanfattning : Denna studie tar upp ämnet rekrytering med syfte att undersöka hur IKEA och Lisebergs rekryteringsprocess ser ut samt hur valet av interna eller externa kandidater i ledande befattningar beaktas i praktiken i dessa organisationer. Detta är ett aktuellt ämne att undersöka då personal ofta beskrivs som en av organisationers viktigaste tillgångar (Lindelöw, 2003). LÄS MER

 3. 3. Motivation och ledarskap -­ En fallstudie om medarbetares motivation och vilka verktyg ledare kan använda sig av

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lisa Ericson; [2018-08-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats redogör för vilka faktorer som påverkar individers motivation och hur ledare kan öka medarbetares motivation inom organisationer. Enligt teorier är motiverade medarbetare en central och viktig faktor för framgångsrika organisationer. LÄS MER

 4. 4. En kvalitativ jämförande studie mellan chefslösa och traditionella företag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Magnus Fürst; Yuming Shi; [2018-08-28]
  Nyckelord :ledarskapets betydelse; chefslös organisationsmodell; hierarkisk organisationsmodell; kommunikation; medarbetarskap; självstyrande team;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att studera hur svenska företag använder sig av den traditionella samt den chefslösa organisationsmodellen i praktiken. Studiens syfte är att få en ökad förståelse för hur moderna organisationer fungerar idag. LÄS MER

 5. 5. Ska du redan gå hem? : Hur chefer inom Investment Banking upplever balans mellan arbetsliv och privatliv

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Arbete och arbetsliv; Linköpings universitet/Arbete och arbetsliv

  Författare :Catrin Bartold; Louise Nordin; [2018]
  Nyckelord :work-life balance; chef; upplevelser; strategier; Investment Banking; organisationers interventioner;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att bidra med ökad förståelse och kunskap om balansen mellan arbetsliv och privatliv hos chefer inom Investment Banking i finansbranschen samt hur dessa två sfärer kan främjas av chefernas organisation. Uppsatsen har inspirerats av ett induktivt synsätt där semistrukturerade intervjuer legat till grund för datainsamlingen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet chef.

Din email-adress: