Sökning: "chef"

Visar resultat 1 - 5 av 975 uppsatser innehållade ordet chef.

 1. 1. Jag pratar inte med hållbarhetschefen - Hållbarhetschefens roll och betydelse i svenska företag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jessica Carlsson; Anna Simmons; [2017-11-14]
  Nyckelord :Hållbarhetschef; Miljöchef; CSR-chef Hållbar utveckling; Miljö; Hållbarhetsarbete; Miljöarbete; Miljöledningssystem; Hållbarhetsrapportering; Företag; CSR; Organisation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Samhället utvecklas mot en mer hållbar framtid genom ett flertal stora åtaganden,från Brundtlandkommissionens begrepp hållbar utveckling år 1987 till de mer konkreta 17globala målen i Agenda 2030 som eftersträvas idag. Hållbarhetschefens roll och betydelse hari och med denna samhälleliga utveckling över lång tid vuxit fram som en otydlig funktion inomföretag. LÄS MER

 2. 2. CHEF PÅ DISTANS – ATT FÖREBYGGA PSYKOSOCIAL OHÄLSA En verksamhets upplevelser av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Sara Svärdsén; [2017-09-25]
  Nyckelord :Arbetsbelastning; distansledarskap; kommunikation; psykosocial ohälsa; stöd; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka vad chefer på distans i en verksamhet påTrafikverket, kan arbeta med för att förebygga psykosocial ohälsa. Detta genomatt göra en kartläggning av chefernas och medarbetarnas upplevelser kring denorganisatoriska och sociala arbetsmiljön. LÄS MER

 3. 3. Medarbetarsamtal - Ett kafferep eller någonting nödvändigt? En fallstudie om uppfattningen av medarbetarsamtal i eventföretaget Got Event

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Matilda Näslund; Rebecka Pettersson; [2017-08-30]
  Nyckelord :medarbetarsamtal; kommunikation; isomorfism; hierarki; feedback;

  Sammanfattning : Medarbetarsamtal kan ses som en självklarhet i dagens organisationer och även som ett braverktyg för att behålla och utveckla sin befintliga personal. Samtidigt sker det idag en ständig diskussion i organisationer kring dessa samtal. LÄS MER

 4. 4. ”Vi gör det tillsammans” En kvalitativ studie om mellanchefens betydelse och välmående i organisationen sett ur de anställdas, mellanchefens och toppchefens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elin Zakariasson; Matilda Edvardsson Karlsson; [2017-08-30]
  Nyckelord :mellanchef; ledarskap; anställda; följare; klämd roll; viktig roll; ödmjukhet; sociala relationer; stöd;

  Sammanfattning : Till följd av dagens krav i arbetslivet och decentralisering i företag har mellanchefen fått ett större ansvarsområde och fler arbetsuppgifter på sitt bord. Det kan medföra en högre arbetsbelastning på mellanchefen vilket i sin tur kan innebära att mellanchefsrollen upplevs som klämd mellan de anställda och högre ledning. LÄS MER

 5. 5. Flexibilitet och hållbarhet i arbetslivet - om chefers syn på organisering av arbete i ett hälsofrämjande och hållbarhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Agneta Blomberg; [2017-08-15]
  Nyckelord :chef; organisering; flexibilitet; arbetshälsa; hållbarhet;

  Sammanfattning : Inledning Kunskapsintensiva branscher präglas av snabba omställningar och kräver ständig anpassning till ny teknologi. Det avspeglar sig i verksamheternas organisering av arbete och för den enskilde individen i påverkan på arbetsförhållanden och arbetsbelastning. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet chef.

Din email-adress: