Sökning: "chef"

Visar resultat 1 - 5 av 990 uppsatser innehållade ordet chef.

 1. 1. Distriktssköterskors erfarenheter av vad som underlättar och hindrar evidensbaserad vård av ben- och fotsår : En kvalitativ studie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Åsa Harrysson; Camilla Henriksson; [2018]
  Nyckelord :District nurses; qualitative method; leg and foot ulcers; guidelines; primary care; PARIHS model; facilitating and preventative factors; Distriktssköterskor; kvalitativ metod; ben- och fotsår; sårvårdsrutin; primärvård; PARIHS modellen; underlättande och hindrande faktorer.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av vad som underlättade och hindrade evidensbaserad vård av ben- och fotsår inom primärvården. Metod: En kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade intervjuer genomfördes med åtta distriktssköterskor. LÄS MER

 2. 2. Ett främjande verktyg : En kvantitativ studie om institutionaliserad feedback

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation; Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

  Författare :Claes Adolfsson; Sebastian Asp; [2018]
  Nyckelord :Feedback University Internal Communication Organizational Culture Organizational Structure; Feedback Universitet Internkommunikation Organisationskultur Organisationsstruktur;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker medlemmarnas förhållande till feedback inom två institutioner, institutionen för geografi, medier och kommunikation (GMK) och institutionen för pedagogiska studier (IPS) på Karlstads universitet. Feedback är ett kommunikationsverktyg som används för att främja organisationsmedlemmarnas utveckling. LÄS MER

 3. 3. Arbetstagares upplevelser av sin återgång till arbete efter en utmattningsdiagnos

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Psykologi

  Författare :Pernilla Modig; [2018]
  Nyckelord :Sick leave; Job burnout; Return to work RTW ; Experiences; Sjukskrivning; Utmattning; Återgång i arbete; Upplevelser;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att förstå hur arbetstagare upplever sin återgång i arbete efter en utmattningsdiagnos och hur upplevelser, erfarenheter, tankar och känslor upplevs främja återgång i arbete. Studien var kvalitativ och datainsamlingen bestod av fenomenologiska intervjuer med en person i taget med totalt åtta deltagare. LÄS MER

 4. 4. Empatisk utmattning hos sjuksköterskan: en kvantitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Agnes Ek; Ingrid Ohlson; [2018]
  Nyckelord :Empatisk utmattning; Empatisk tillfredsställelse; Omvårdnad; ProQOL; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Ek A & Ohlson I. Empatisk utmattning hos sjuksköterskan. En kvantitativ litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER

 5. 5. Att tillvarata kompetensen hos framtidens arbetskraft En kvalitativ studie om unga kvinnliga ekonomers vilja att bli chef

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Ida Carleborn; Lovisa Forsberg; Gabriella Weinsjö Linden; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet chef.

Din email-adress: