Sökning: "comparable method"

Visar resultat 1 - 5 av 259 uppsatser innehållade orden comparable method.

 1. 1. Proliferation and expression of p53 in odontogenic tumours - An immunohistochemical analysis

  Master-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

  Författare :Johanna Wassberger; Mahtab Yarahmadi; [2017]
  Nyckelord :Immunohistochemical analysis; p53; Ki-67; Ameloblastoma; Adenomatoid Odontogenic Tumour; Ameloblastic Fibroma; Odontogenic Fibroma; Humans; Epithelium; Tumour therapy resection; Gene mutation; Proliferation; Recurrence; Prognostic marker;

  Sammanfattning : Introduktion: Ameloblastom (AB), adenomatoid odontogen tumör (AOT), ameloblastiskt fibrom (AF) och odontogent fibrom (OF) är odontogena tumörer som innehåller epiteliala komponenter. Frekvensen av recidiv hos dessa varierar från låg förekomst till relativt hög förekomst. LÄS MER

 2. 2. Intensivläsning : En interventionsstudie med upprepad läsning av ord och text

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Elisabeth Sandlund; [2017]
  Nyckelord :Simple view of reading; läsinlärning; avkodning; läsflyt; läsförståelse; motivation;

  Sammanfattning : The aim of the study was to investigate if an intensive reading intervention based on decoding word and text through repeated reading could improve the students’ reading fluency and thereby their reading comprehension. Reading fluency can be defined as reading with suitable speed, good decoding and word recognition, by using prosody and showing understanding of what has been read. LÄS MER

 3. 3. Hållbarhetsredovisning : – En studie om hur sex klädföretag balanserar positiv och negativ information enligt GRI:s princip balans

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sandra Aldin; Tove Sjöstedt; Kristina Johansson; [2017]
  Nyckelord :Sustainability Report; CSR; GRI; Global Reporting Initiative; Balance; Strategies; Legitimacy; Hållbarhetsredovisning; CSR; GRI; Global Reporting Initiative; Balans; Strategier; Legitimitet;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats, Ekonomprogrammet online, 15 hp, 2FE93E, VT 2017 Ekonomihögskolan - Linnéuniversitetet i Växjö Författare: Tove Sjöstedt, Kristina Johansson och Sandra Aldin Handledare: Yuliya Ponomareva Examinator: Pia Nylinder Titel: Hållbarhetsredovisning - En studie om hur sex klädföretag balanserar positiv och negativ information enligt GRI:s princip balans. Nyckelord: Hållbarhetsredovisning, CSR, GRI, Global Reporting Initiative, Balans, Strategier, Legitimitet. LÄS MER

 4. 4. ECG-derived respiration in atrial fibrillation

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Danilo Sergio Pupo; Luisa Rusconi; [2017]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In past years, the demand for an indirect extraction of respiration and the interest in a joint study of respiratory and cardiac systems represented the driving forces for the development of Electrocardiogram Derived Respiration (EDR) algorithms. The main advantage of them consists in deriving a sufficiently reliable surrogate respiratory signal by only exploiting the normal electrocardiogram (ECG) equipment, without requiring the common devices used to record respiration, which are cumbersome and expensive, besides to possibly interfere with natural breathing. LÄS MER

 5. 5. Fastighetssäljarens upplysningsplikt - rättsläget före och efter NJA 2007 s. 86

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Fredrik Viberud; [2017]
  Nyckelord :fastighetsrätt; upplysningsplikt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Jordabalkens felregler har genomgått lagändringar och utvecklats genom rättspraxis. I ett HD-avgörande, NJA 2007 s. 86, ansågs en säljare av fast egendom under vissa kriterier ha en upplysningsplikt för fel som omfattas av köparens undersökningsplikt, men som säljaren har vetskap om. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet comparable method.

Din email-adress: