Sökning: "comparable method"

Visar resultat 1 - 5 av 269 uppsatser innehållade orden comparable method.

 1. 1. A method to estimate in vivo mechanical properties of human tendon in the lower leg using ultrasound imaging combined with motion capture

  Master-uppsats, KTH/Skolan för teknik och hälsa (STH)

  Författare :Marius Schlippe; [2017]
  Nyckelord :medical engineering biomechanics ultrasound imaging motion capture tendon in vivo;

  Sammanfattning : Musculoskeletal models and simulations allow for the estimation of forces acting on muscles and joints during human movement and athletic performance. In order to improve the accuracy of these models for a specific application, knowledge about subject-specific in vivo properties of human muscle and tendon is needed. LÄS MER

 2. 2. Proliferation and expression of p53 in odontogenic tumours - An immunohistochemical analysis

  Master-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

  Författare :Johanna Wassberger; Mahtab Yarahmadi; [2017]
  Nyckelord :Immunohistochemical analysis; p53; Ki-67; Ameloblastoma; Adenomatoid Odontogenic Tumour; Ameloblastic Fibroma; Odontogenic Fibroma; Humans; Epithelium; Tumour therapy resection; Gene mutation; Proliferation; Recurrence; Prognostic marker;

  Sammanfattning : Introduktion: Ameloblastom (AB), adenomatoid odontogen tumör (AOT), ameloblastiskt fibrom (AF) och odontogent fibrom (OF) är odontogena tumörer som innehåller epiteliala komponenter. Frekvensen av recidiv hos dessa varierar från låg förekomst till relativt hög förekomst. LÄS MER

 3. 3. Intensivläsning : En interventionsstudie med upprepad läsning av ord och text

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Elisabeth Sandlund; [2017]
  Nyckelord :Simple view of reading; läsinlärning; avkodning; läsflyt; läsförståelse; motivation;

  Sammanfattning : The aim of the study was to investigate if an intensive reading intervention based on decoding word and text through repeated reading could improve the students’ reading fluency and thereby their reading comprehension. Reading fluency can be defined as reading with suitable speed, good decoding and word recognition, by using prosody and showing understanding of what has been read. LÄS MER

 4. 4. Hållbarhetsredovisning : – En studie om hur sex klädföretag balanserar positiv och negativ information enligt GRI:s princip balans

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sandra Aldin; Tove Sjöstedt; Kristina Johansson; [2017]
  Nyckelord :Sustainability Report; CSR; GRI; Global Reporting Initiative; Balance; Strategies; Legitimacy; Hållbarhetsredovisning; CSR; GRI; Global Reporting Initiative; Balans; Strategier; Legitimitet;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats, Ekonomprogrammet online, 15 hp, 2FE93E, VT 2017 Ekonomihögskolan - Linnéuniversitetet i Växjö Författare: Tove Sjöstedt, Kristina Johansson och Sandra Aldin Handledare: Yuliya Ponomareva Examinator: Pia Nylinder Titel: Hållbarhetsredovisning - En studie om hur sex klädföretag balanserar positiv och negativ information enligt GRI:s princip balans. Nyckelord: Hållbarhetsredovisning, CSR, GRI, Global Reporting Initiative, Balans, Strategier, Legitimitet. LÄS MER

 5. 5. Sulfur tolerance of SCR catalysts : Development of a lab testing method

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Cornelia Lantto; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : NOx emissions from diesel vehicles are a currently well-discussed matter due to the related health and environmental issues. At the same time, diesel vehicles are an important part of transportation in society as diesel engines are more fuel efficient than gasoline engines. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet comparable method.

Din email-adress: