Sökning: "comparable method"

Visar resultat 1 - 5 av 297 uppsatser innehållade orden comparable method.

 1. 1. Deep Neural Networks for Inverse De-Identification of Medical Case Narratives in Reports of Suspected Adverse Drug Reactions

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Eva-Lisa Meldau; [2018]
  Nyckelord :De-Identification; Deep Learning; Recurrent Neural Networks; Natural Language Processing; Pharmacovigilance; Medical Language Processing; Privacy Protection; Adverse Drug Reactions;

  Sammanfattning : Medical research requires detailed and accurate information on individual patients. This is especially so in the context of pharmacovigilance which amongst others seeks to identify previously unknown adverse drug reactions. LÄS MER

 2. 2. A Gaussian Mixture Model based Level Set Method for Volume Segmentation in Medical Images

  Master-uppsats, Linköpings universitet/BeräkningsmatematikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Grayson Webb; [2018]
  Nyckelord :Probablistic level set methods; Gaussian mixture models; image segmentation; volume segmentation; medical images;

  Sammanfattning : This thesis proposes a probabilistic level set method to be used in segmentation of tumors with heterogeneous intensities. It models the intensities of the tumor and surrounding tissue using Gaussian mixture models. LÄS MER

 3. 3. Den lagstadgade hållbarhetsrapporten : Granskningsprocessen och dess krav ur ett revisionsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Robin Carsting; Johny Einarsson; [2018]
  Nyckelord :statutory sustainability report; examination; auditing; comparability; examination level; amendment; Lagstadgad hållbarhetsrapport; granskning; revision; jämförbarhet; granskningsnivå; lagändringen;

  Sammanfattning : Titel: Den lagstadgade hållbarhetsrapporten: Granskningsprocessen och dess krav ur ett revisionsperspektivBakgrund & Problem: Med införandet av krav på hållbarhetsrapportering enligt ÅRL ämnade regeringen att göra företagens hållbarhetsinformation mer öppen och jämförbar. Lagen i sig kan uppfattas som allmängiltig och lämnar tolkningen till användarna vilket gör att granskningskraven på den lagstadgade hållbarhetsrapporten kan uppfattas som lågt ställda. LÄS MER

 4. 4. Jämförelse i brotthållfastheten av litiumdisilikat och zirkonia förstärkt litiumsilikat

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Författare :Sandra Stewén; [2018]
  Nyckelord :tandteknik;

  Sammanfattning : IPS e.max® CAD (Ivoclar Vivadent) är en glaskeram med 70 % litiumdisilikat-kristallkorn i en glasfas. Glaskeramen har funnits på marknaden under en längre tid och har en dokumenterad lyckandefrekvens. En ny typ av glaskeram har kommit ut på den dentala marknaden, zirkoniaförstärkt litiumsilikat(ZLS). LÄS MER

 5. 5. Broadening the Reading Experience on Mobile Devices using Tilt-based Input : An Explorative Design Study

  Master-uppsats, KTH/Medieteknik och interaktionsdesign, MID

  Författare :Marcus Ahlström; [2018]
  Nyckelord :Tilt-based Interactions; Smartphones; Explorative; Reading Behaviour; Design Research; HCI;

  Sammanfattning : This thesis is an explorative study aimed at the possibility of integrating tilt-based input to improve the reading experience on smartphones. Previous works from the early 2000s have been skeptical towards tilt-based navigation, deeming it unruly and imprecise. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet comparable method.

Din email-adress: