Sökning: "improvisation"

Visar resultat 1 - 5 av 225 uppsatser innehållade ordet improvisation.

 1. 1. Improvisationsutveckling genom plankning och transkription

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Max Leopoldson; [2018]
  Nyckelord :improvisation; improvisationsmetodik; musikteori; jazz; transkription; solo;

  Sammanfattning : Inom musikalisk improvisation finns mycket litteratur som tar upp metoder för att utveckla sig som improvisatör. Jag upplever att det i ämnet finns en tvetydig diskurs i huruvida musikern ska bygga sin egen röst gentemot att influeras av andra. LÄS MER

 2. 2. Pentatonik för gitarrister : en studie av gitarristers pentatoniska förkunskaper inom högre musikutbildning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Peter Nylander; [2018]
  Nyckelord :Guitar; pentatonic; improvisation; jazz; college of music; Gitarr; pentatonik; improvisation; jazz; musikhögskolor;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka gitarrlärares syn på studenters förkunskaper inom pentatonik då de börjar inom högre musikutbildning. Metoden för studien bygger på kvalitativa intervjuer av tre erfarna gitarrpedagoger med flera decennier bakom sig inom högskola och folkhögskola. LÄS MER

 3. 3. Musikalisk improvisationsanalys : en studie i att utveckla en metod för analys av jazzimprovisation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Viktor Hoas; [2018]
  Nyckelord :Pat Martino; musiker; jazz; gitarr; gitarrister; gitarrvirtuoser; solo; improvisation; musikanalys; metodutveckling; fraser;

  Sammanfattning : Pat Martino är en gitarrvirtuos och lärare som har skrivit mycket om sitt sätt att betrakta gitarren och improvisation. Genom böcker och instruktionsvideor har han delgett hur han nyttjar sina egna improvisationskoncept. I detta arbete utvecklas en metod med syfte att ge djupare förståelse för vad det innebär att spela som Pat Martino. LÄS MER

 4. 4. Komposition på gymnasiet : en studie om hur lärare integrerar komposition i den gymnasiala musikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Erik Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Komposition; Musikskapande; Improvisation; Informant; Kvalitativ undersökning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Prepareringar som formskapande element i fri improvisation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Karl Magnús Andersson; [2017-11-28]
  Nyckelord :musik; form; improvisation; preparering;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöker författaren möjligheten att genom prepareringar få en tydligare kontroll över sina improvisationers formgestaltning. Författaren utgår från två konserter där han på olika sätt använder sig av prepareringar för att påverka musiken... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet improvisation.

Din email-adress: