Sökning: "improvisation"

Visar resultat 1 - 5 av 228 uppsatser innehållade ordet improvisation.

 1. 1. Improvisationsutveckling genom plankning och transkription

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Max Leopoldson; [2018]
  Nyckelord :improvisation; improvisationsmetodik; musikteori; jazz; transkription; solo;

  Sammanfattning : Inom musikalisk improvisation finns mycket litteratur som tar upp metoder för att utveckla sig som improvisatör. Jag upplever att det i ämnet finns en tvetydig diskurs i huruvida musikern ska bygga sin egen röst gentemot att influeras av andra. LÄS MER

 2. 2. Fiolpedagogisk väg till improvisation : en studie av fiolpedagogers undervisning på grundskolan, kulturskolan och gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Tania Veremeeva; [2018]
  Nyckelord :improvisation; violin teachers; Lev Vygotskij; cultural-historical perspective; music education; improvisation; kulturhistoriskt perspektiv; Lev Vygotskij; fiollärare; musikundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få reda på hur olika fiollärare arbetar med improvisation inom den klassiska musiken i grundskolan, kulturskolan och gymnasiet. Vilka faktorer som påverkar lärarens syn på improvisation och användningen av det i undervisningen redovisas i studien. LÄS MER

 3. 3. Pentatonik för gitarrister : en studie av gitarristers pentatoniska förkunskaper inom högre musikutbildning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Peter Nylander; [2018]
  Nyckelord :Guitar; pentatonic; improvisation; jazz; college of music; Gitarr; pentatonik; improvisation; jazz; musikhögskolor;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka gitarrlärares syn på studenters förkunskaper inom pentatonik då de börjar inom högre musikutbildning. Metoden för studien bygger på kvalitativa intervjuer av tre erfarna gitarrpedagoger med flera decennier bakom sig inom högskola och folkhögskola. LÄS MER

 4. 4. Musikalisk improvisationsanalys : en studie i att utveckla en metod för analys av jazzimprovisation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Viktor Hoas; [2018]
  Nyckelord :Pat Martino; musiker; jazz; gitarr; gitarrister; gitarrvirtuoser; solo; improvisation; musikanalys; metodutveckling; fraser;

  Sammanfattning : Pat Martino är en gitarrvirtuos och lärare som har skrivit mycket om sitt sätt att betrakta gitarren och improvisation. Genom böcker och instruktionsvideor har han delgett hur han nyttjar sina egna improvisationskoncept. I detta arbete utvecklas en metod med syfte att ge djupare förståelse för vad det innebär att spela som Pat Martino. LÄS MER

 5. 5. Komposition på gymnasiet : en studie om hur lärare integrerar komposition i den gymnasiala musikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Erik Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Komposition; Musikskapande; Improvisation; Informant; Kvalitativ undersökning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet improvisation.

Din email-adress: