Sökning: "life event"

Visar resultat 1 - 5 av 193 uppsatser innehållade orden life event.

 1. 1. En undersökning om faktorer som påverkar assisterad utrymning vid brand på sjukhus

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Lamija Catovic; Chatarina Alniemi; [2018]
  Nyckelord :evacuation; egress:egress modelling; problems; hospital; horizontal evacuation; strategy; evacuation strategy; hospital evacuation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Eftersom det är svårt att utföra utrymningsövningar på sjukhus då patienters liv och hälsa är i fara är det svårt att veta vilka faktorer som påverkar utrymningssituationen i störst utsträckning. Detta arbete utreder de faktorer som påverkar assisterad sjukhusutrymning. LÄS MER

 2. 2. Livet efter hjärtstopp

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Andréa Persson; Liv Thorén; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Every year, over 8000 people are affected by cardiac arrest in Sweden. Due to the fact that both the emergency care and the aftercare of these people have improved in recent years, the survival rate has increased. Extensive research is available in areas that concerns the number of survivors and post- cardiac arrest treatment. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans behov av stöd efter traumatiska upplevelser : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Maria Karlsson; Maria Stiernspetz; [2018]
  Nyckelord :critical incident event*; emotional support; need of support; nurse; traumatic experience; behov av stöd; emotionellt stöd; kritisk händelse; sjuksköterskor; traumatisk upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskan är i sin yrkesposition ofta utsatt för traumatiska upplevelser och kritiska händelser i olika omvårdnadssituationer. Olika faktorer påverkar sjuksköterskans möjligheter och förmåga att återhämta sig psykiskt vilket i många fall leder till sjukskrivningar eller att de till och med lämnar yrket. LÄS MER

 4. 4. ”Riter vid vattnet” : En studie om religions materialitet vid bronsålderns rituella bassäng från Noceto, Italien

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Religionsbeteendevetenskap

  Författare :Serena Sabatini; [2018]
  Nyckelord :materiality; offer; performance; rituals; symbols; icons; indexes; agency;

  Sammanfattning : The essay is an interdisciplinary work linking History of Religion and Archaeology. The work is based on the study of the finds from a unique archaeological Italian Bronze Age site. The evidence in question has been recently excavated on the outskirts of the modern town of Noceto, Parma province, in northern Italy. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevelser vid omhändertagandet av patienter med suicidnära tankar prehospitalt : en intervjustudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Benedicte Fjellstad; Johnny Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Suicide; Suicidal thoughts; Prehospital emergency care; Experiences; Nurse; Suicid; Suicidnära tankar; Prehospital akutsjukvård; Upplevelser; Sjuksköterska.;

  Sammanfattning : Suicid och suicidförsök är ett folkhälsoproblem världen över och bara i Sverige tar ca 1500 människor sitt liv varje år, vilket blir ca fyra per dag. Suicidförsök är vanligare bland kvinnor, däremot fullföljer män oftare sin suicid. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet life event.

Din email-adress: