Sökning: "life event"

Visar resultat 1 - 5 av 186 uppsatser innehållade orden life event.

 1. 1. Sjuksköterskans behov av stöd efter traumatiska upplevelser : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Maria Karlsson; Maria Stiernspetz; [2018]
  Nyckelord :critical incident event*; emotional support; need of support; nurse; traumatic experience; behov av stöd; emotionellt stöd; kritisk händelse; sjuksköterskor; traumatisk upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskan är i sin yrkesposition ofta utsatt för traumatiska upplevelser och kritiska händelser i olika omvårdnadssituationer. Olika faktorer påverkar sjuksköterskans möjligheter och förmåga att återhämta sig psykiskt vilket i många fall leder till sjukskrivningar eller att de till och med lämnar yrket. LÄS MER

 2. 2. Life Events and Sustainable Consumption:

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Nadja Almgren; [2017-06-29]
  Nyckelord :sustainability; parenthood; consumption; consumption behaviour; life events; environment;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 3. 3. Measuring the impact of the 2009 COP15 Copenhagen Summit - An event study of coal and solar portfolios in the United States of America and China

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Anton Dahlström; Josef Winstedt; [2017-06-28]
  Nyckelord :event study; COP15; stock market; environmental economics; environment;

  Sammanfattning : One of the biggest challenges currently facing mankind is tackling the challenge of climate change. To mitigate this, there have been several multilateral conferences, where some steps have been taken. The Copenhagen Summit in 2009 was one such conference, where the expectations before the conference were significant. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelse av att drabbas av vårdskador : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Johanna Doverland; Jessica Löfstrand; [2017]
  Nyckelord :Adverse event; Suffering; Experience; Communication; Patient safety; Vårdskada; Lidande; Upplevelse; Kommunikation; Patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patientsäkerhet innebär förebyggande av vårdskador och är en global och allvarlig fråga. I Europa förväntas var tionde patient att få en vårdskada som kunnat förebyggas. Förutom de ekonomiska kostnaderna orsakar vårdskador lidande för patienterna och för sjukvårdspersonalen. LÄS MER

 5. 5. Wearable Fall Detection using Barometric Pressure Sensor

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för elektronikkonstruktion

  Författare :Congrui Liu; [2017]
  Nyckelord :Wearable wireless sensor; fall detection system; altitude detection; healthcare monitoring; immediate treatment; threshold-based; low power consumption;

  Sammanfattning : Wearable wireless sensor devices, which are implemented by deploying sensor nodes on objects, are widely utilized in a broad field of applica-tions, especially in the healthcare system for improving the quality of life or monitoring different types of physical data from the observed objects. The aim of this study is to design an in-home, small-size and long-term wearable fall detection system in wireless network by using barometric pressure sensing for elderly or patient who needs healthcare monitoring. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet life event.

Din email-adress: