Sökning: "minne"

Visar resultat 1 - 5 av 506 uppsatser innehållade ordet minne.

 1. 1. Arvet från Dunkerque : En sociohistorisk, kontextuell samt textuell analys av Christopher Nolans förmedling av kulturellt minne och identitetsskapande i Dunkirk

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Moa Hågbäck; [2018]
  Nyckelord :Kulturellt minne; kollektivt minne; konstgjort minne; identitetsskapande; meningsskapande; historiebruk; Dunkerque; Operation Dynamo; Christopher Nolan;

  Sammanfattning : This study aims to analyse the mediation of cultural memory in Christopher Nolan’s newest production Dunkirk. Furthermore, the audiences are supposed to identify and create meaning from cultural memories they have not inherited. This problem will therefore be analysed in relation to the mediation of cultural memory. LÄS MER

 2. 2. Sömn och återhämtning vid skiftarbete

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Anette Lundell; Klara Holmberg Olausson; [2018]
  Nyckelord :Shift work; circadian rhythm; health; sleep disorder; shift work disorder; Skiftarbete; cirkadisk rytm; hälsa; sömnstörning; sömnstörning beroende på skiftarbete.;

  Sammanfattning : Background: Shift work is common in today’s society. About 75% of shift workers have problems regarding sleep and recovery. Research has investigated shift worker’s physical and psychological problems connected to poor sleep, sleep disorders and insomnia. LÄS MER

 3. 3. Lärares upplevelser av elevers möjligheter till daglig fysisk aktivitet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Linnéa Johansson; [2017-12-13]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; hela skoldagen; upplevelser; läroplan;

  Sammanfattning : Sveriges skolelever är mer stillasittande än någonsin tidigare - mest i Norden. Samtidigt visar forskning hur daglig fysisk aktivitet påverkar barn positivt på flera olika plan, där skolprestationer är ett område. Fysisk aktivitet förbättrar elevers koncentration, minne, grupptillhörighet, självförtroende samt resultat i skolämnen. LÄS MER

 4. 4. Lärande i VR Återkallning av information från en virtuell miljö

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Jessica S. Karlsson; Leo Norre Möller; [2017-09-29]
  Nyckelord :kontextberoende minne; presence; immersion; VR; VE; virtuell miljö; Lärande; kontext; Learning; context; context-dependent memory; presence; immersion; virtual environment;

  Sammanfattning : Virtual Reality, or VR, is an emerging technology that offers a platform for thedevelopment of new, more efficient educational tools. While the technology holdsmany promises, there is reason to suspect that the impact on cognitive processes maybe problematic. LÄS MER

 5. 5. Framtidens lärande En studie av formellt lärande i klassrumssituation kontra mobilt lärande och dess potentiella användningsområden

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :FRED HANDBERG; VICTOR SVALEKLINT; [2017-09-29]
  Nyckelord :Formellt lärande; Informellt lärande; Mobilt lärande; Minne; Inspelad föreläsning; Formal learning; Informal learning; Mobile learning; Memory; Recorded lecture;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to investigate whether there was a difference inmemory recall at a live lecture versus a recorded one. This was studied by simulating atraditional lecture versus mobile learning in formal education. The method used was abetween-groups design performed on 60 high school students at Hulebäcksgymnasiet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet minne.

Din email-adress: