Sökning: "motorik koncentration"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden motorik koncentration.

 1. 1. Årskurs 2 elevers kunskaper om vad som sker i kroppen vid fysisk aktivitet och dess påverkan på dem under skoldagen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Linnea Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Attityd; Attitude; Elever; Students; Årskurs 2; Year 2; Survey; Enkät; Fysisk aktivitet; Physical activities; Kroppen; Body; Koncentration; Concentration; Kunskap; Knowledge; Kunskapsteori; Knowledge theory; Motorik; Motor skills; Skolprestation; School performance; Intervju; Interview;

  Sammanfattning : I min SAG (Självständigt Arbete på Grundnivå) undersöktes den fysiska aktivitetens påverkan på elevers motorik, koncentration och skolprestation. Forskningen (Caterino & Polaks 1999; Ekblom 2011; Ericsson 2003; Schmidt, Egger & Conzelmanns 2015; Wrotniak et al. LÄS MER

 2. 2. "Min hjärna säger att jag inte ska men min kropp gör inte som min hjärna vill" : En intervjustudie med åtta pedagogers uppfattningar och upplevelser av elevers motorik, fysisk aktivitet och koncentration.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Cecilia Allerhed; Marie-Louise Johansson; [2017]
  Nyckelord :elever; fysisk aktivitet; inlärning; koncentration; motorik; pedagoger; rörelse;

  Sammanfattning : I den svenska skolan är elevernas kunskapsinhämtning ofta knutna till klassrumssituationer som kräver elevernas fulla koncentration. Vilka faktorer kan det finnas som påverkar koncentrationen. Vi valde att fokusera på om motorik och fysisk aktivitet kan påverka koncentrationen. LÄS MER

 3. 3. Pedagogers syn på relationen mellan rörelseträning och inlärning : En kvalitativ studie av elever med koncentrationssvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Charles Carayol; [2017]
  Nyckelord :Koncentration; motorik; fysisk aktivitet; neuropsykiatrisk funktionsnedsättning;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare ser på relationen mellan inlärning och rörelseaktivitet, samt om de anser att barn med behov av särskilt stöd har ett större behov av fysisk aktivitet jämfört med andra barn. Frågeställningar Hur ser lärare idag på sambandet mellan fysisk aktivitet och inlärningsförmåga? Anser lärarna idag att barn i behov av särskilt stöd har ett större behov av daglig fysisk aktivitet jämfört med barn utan behov av särskilt stöd? Metod För att få svar på frågorna utfördes en kvalitativ undersökning i form av intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Fysisk aktivitet i klassrummet ur specialpedagogiskt perspektiv : “Det blir liksom lättare att tänka och sånt efter vi har rört oss.”

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Caroline Eskilander; Bodil Opdahl; [2017]
  Nyckelord :Concentration; physical activity; learning environment; motivation; motor skills; Fysisk aktivitet; koncentration; lärmiljö; motivation; motorik; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ta reda på hur lärare och elever upplever att ett dagligt rörelseprogram påverkar lärmiljön. Under 10 veckor har en årskurs F-1 och en årskurs 2-3 att arbetat dagligen med 10-15 minuters fysisk aktivitet. Arbetet ger en översikt av tidigare forskning om fysisk aktivitet. LÄS MER

 5. 5. Idrott och hälsa, inlärning och koncentration : En enkätstudie om hur elever på högstadiet upplever att deras inlärning och koncentration påverkas av ämnet Idrott och hälsa

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Daniel Ränk; [2017]
  Nyckelord :Idrott och hälsa; koncentration; inlärning; fysisk aktivitet; motorik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet motorik koncentration.

Din email-adress: