Sökning: "sofia"

Visar resultat 16 - 20 av 3672 uppsatser innehållade ordet sofia.

 1. 16. The naked truth about the Swedish condom market

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Sofia Agrell; Elin Söderberg; [2017-06-29]
  Nyckelord :condoms; marketing; ANT; practice theory; market construction;

  Sammanfattning : Msc Marketing And Consumption.... LÄS MER

 2. 17. En social praktik? En observationsstudie av två deltagare i språkpraktik på ett äldreboende

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Gabriel Bobeck; [2017-06-26]
  Nyckelord :språkpraktik; yrkessvenska; svenska som andraspråk; andraspråksinlärning; observation; interaktion;

  Sammanfattning : Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet Specialarbete Språkkonsultprogrammet, SPK260, delkursen Specialarbete, 15 hp Vårterminen 2017 Handledare: Sofia Tingsell.... LÄS MER

 3. 18. "Översatt till lättläst svenska" En analys av lättläst samt hur den lättlästa texten fungerar för en mottagare med svenska som andraspråk

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Anna Idh; [2017-06-21]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; klarspråk; lättläst; textanalys; propositioner; ordval; CEF;

  Sammanfattning : Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet Specialarbete Språkkonsultprogrammet, SPK260, delkursen Specialarbete, 15 hp Vårterminen 2017 Handledare: Andreas Nord och Sofia Tingsell.... LÄS MER

 4. 19. Grammatikundervisning i sfi – en kvalitativ studie av en lärares klassrumspraktik

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Anna Lundström; [2017-06-20]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; explicit grammatikundervisning; processbarhetsteori;

  Sammanfattning : Magisteruppsats, SSA220, 15 hp Ämne: Svenska som andraspråk Termin: Vt 2017 Handledare: Sofia Tingsell och Anders Agebjörn.... LÄS MER

 5. 20. ”VI KANSKE ÄR SOM YING OCH YANG. HAN ÄR KÅT, JAG ÄR TORR. HAN ÄR GLAD, JAG ÄR LEDSEN. HAN ÄR KILLE, JAG ÄR TJEJ.”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Felicia Karlsson; Sofia Ericsson; [2017-03-06]
  Nyckelord :Linas kvällsbok; populärkultur; sexualitet; sexuella skript; identitet; genus;

  Sammanfattning : I vår studie ville vi undersöka och synliggöra hur en populärkulturell produkt konstruerar ochporträtterar ungas sexualitet. Som grund för vår analys valde vi att titta på filmatiseringen avLinas kvällsbok som ett exempel på en populärkulturell produkt. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet sofia.

Din email-adress: