Sökning: "sofia"

Visar resultat 16 - 20 av 3360 uppsatser innehållade ordet sofia.

 1. 16. Vid den cancersjukes sida   Närståendes upplevelse av egen hälsa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan; Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

  Författare :Sofia Englund; Sandra Eklind; [2017]
  Nyckelord :blogs; cancer; health; inductive approach; relatives’ experiences; blogg; cancer; hälsa; induktiv ansats; närståendes upplevelser;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 17. Pedagogers handlingar i barns lekvärld. : En kvalitativ observationsstudie om pedagogershandlingar i förskolebarns sociala interaktion i denfria leken.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sofia Eek; Lien Nguyen; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 18. Säsongsarbetaren från tredje land idag och i framtiden : Kan säsongsarbetardirektivet erbjuda säsongsarbetaren en stärkt ställning?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sofia Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Arbetsrätt; arbetskraftsmigration; säsongsarbetardirektivet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 19. Endometrios påverkan på livskvalitet : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sofia Nordgren; Sanna Forsgren; [2017]
  Nyckelord :endometriosis; quality of life; endometrios; livskvalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Endometrios är en kronisk inflammatorisk sjukdom som uppskattas drabba 10 procent av alla personer med livmoder i fertil ålder. Sjukdomen har setts påverka flera aspekter i livet och kan orsaka stort lidande hos individen. LÄS MER

 5. 20. Användning av laborativa material i matematikundervisningen : En studie av lärares arbete och erfarenheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sofia Pettersson; Jonna Larsson; [2017]
  Nyckelord :Laborativ matematik; laborativa material; matematikdidaktik; sociokulturellt lärande;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks användningen av laborativt material i grundskolans matematikundervisning. Syftet är att undersöka hur grundskollärare menar att de arbetar med laborativt material i matematikundervisningen och på vilket sätt det kan förbättra barns matematikkunskaper. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet sofia.

Din email-adress: