Sökning: "sofia"

Visar resultat 16 - 20 av 3259 uppsatser innehållade ordet sofia.

 1. 16. ”För det är inte alltid chefen som har rätt” - En studie om kultur, organisationskultur och ledarskap i ett svenskt företag med japanska ägare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Sofia Bringemark; [2016-08-25]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur kultur, organisationskultur och ledarskap uppfattasefter att ett svenskt företag övergått i utländsk ägo. Syftet är vidare att göra en uppföljning aven studie som genomfördes inom samma företag sju år efter uppköpet samt beskriva hur detser ut idag. LÄS MER

 2. 17. Samma asylskäl – olika frågor. Migrationsverkets bemötande av HBTQflyktingar

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/JMG - Inst f journalistik och masskomm

  Författare :Jens Wingren; [2016-08-19]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Av rättighetsskäl finns inte denna uppsats i fulltext. Den kommer att laddas upp i juni 2017... LÄS MER

 3. 18. ABC PÅ SPANSKA OCH PÅ SVENSKA. Dokumenterande och instrumentell översättning utifrån avsnitt ur den illustrerade ABC-boken Las divertidas aventuras de las letras

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Hanna-Sofia Carlson; [2016-08-18]
  Nyckelord :Översättning; barnböcker; bilderböcker; ABC-böcker; Christiane Nord;

  Sammanfattning : I uppsatsen översätts delar av den illustrerade ABC-boken Las divertidas aventuras de las letras (2010) från spanska till svenska. Det är en ABC-bok som är riktad till barn från tre år och uppåt, där varje bokstav i det spanska alfabetet är huvudperson i små korta berättelser. LÄS MER

 4. 19. Vilka motivationsfaktorer driver kvinnliga seniorer att ägna sig åt gruppträning? En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Frida Ekström; Sofia Wide; [2016-08-16]
  Nyckelord :Fysisk Aktivitet; Gruppträning; Kvinnliga Seniorer; Motivation; Social Gemenskap;

  Sammanfattning : Till följd av framsteg inom både välfärd och medicin ökar den andel av befolkningen som äröver 60 år. Dock är många äldre inte tillräckligt fysiskt aktiva vilket leder till en ökad kostnadför samhället på grund av sjukvård men även sämre livskvalitet för de äldre. LÄS MER

 5. 20. Munhälsobedömning under sista veckan i livet - Svenska Palliativregistret

  Magister-uppsats,

  Författare :Sophie Mårtensson; Sofia Thorvald; [2016-07-11]
  Nyckelord :Omvårdnad; palliativ vård; bedömd munhälsa; Svenska palliativregistret; ROAG;

  Sammanfattning : AbstractBackground: In palliative care death is seen as a normal process when cure is no longer existing, with the aim to create opportunities for well-being and quality of life until death (WHO, 2002; National Board of Health, 2004). Palliative care is seen from a holistic perspective, indivisible, where human dignity never can be lost. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet sofia.

Din email-adress: