Sökning: "sofia"

Visar resultat 16 - 20 av 3884 uppsatser innehållade ordet sofia.

 1. 16. Is Libya doing the EU’s job? : Externalisation of border control and migration management

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Sofia Wirell; [2018]
  Nyckelord :border control; critical geopolitics; externalisation; migration management; Libya;

  Sammanfattning : The irregular migration over the Mediterranean Sea has become a priority on the political agenda in recent years. This paper examines whether the attempts of managing the irregular migration have constituted a process of externalisation of border control and/or migration management in the context of Italy and Libya. LÄS MER

 2. 17. Fysisk aktivitets påverkan på elevers lärande och klassrumsklimat

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sofia Jönsson; [2018]
  Nyckelord :aerob träning; fysisk aktivitet; klassrumsklimat; kognitiv utveckling; koncentration; lärande; SO-ämnena; stress;

  Sammanfattning : Barnfetma är ett av de största folkhälsoproblemen i detta århundrade och svenska barn blir mer stillasittande. Med hjälp av fysisk aktivitet kan barnen få en bättre hälsa samtidigt som det gynnar deras kognitiva utveckling. LÄS MER

 3. 18. Konflikthantering : Ett förebyggande och problemlösningsorienterat arbete på kontoret

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Sofia Grundström; [2018]
  Nyckelord :Conflict; conflict management; conflict resolution; conflict solving; leadership;

  Sammanfattning : This study shows how different conflict resolution strategies and styles are used and how they affect  the  employees  in  a  workplace.  Previous  research  has  shown  five  styles  which  are commonly used by supervisors to solve conflicts between employees. LÄS MER

 4. 19. Kvinnors erfarenheter av insjuknande i akut hjärtinfarkt

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Sofia Lörnell; Michaela Groth; [2018]
  Nyckelord :Akuta koronara syndrom; första insjuknande; kvinna; litteraturöversikt; symtomhantering; vårderfarenheter;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 20. Motivation genom spel - En litteraturstudie om gamifications påverkan på agila systemutvecklares motivation

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Sofia Nacke; Noa Sironen; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet sofia.

Din email-adress: