Sökning: "sofia"

Visar resultat 16 - 20 av 3711 uppsatser innehållade ordet sofia.

 1. 16. The Dissemination of Management Ideas A qualitative study on the complexity and consequences of enabling the travel of an idea

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Sofia Arntsberg; Sara Tidblom; [2017-07-04]
  Nyckelord :Management Ideas; Dissemination of ideas; Self Leadership; Model of Translation; Institutional Theory; ANT; Scandinavian Institutional Theory;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 2. 17. Vilket gap-mått är bäst lämpat vid inflationsprognoser?-En empirisk studie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Sofia Berntsson; Mersiha Muratovic; [2017-07-03]
  Nyckelord :inflation; BNP; arbetslöshet; prognostisering; autoregressivmodell; Phillipskurvan; Okuns lag; HP-filter; linjärregression; trend; gap-mått;

  Sammanfattning : To forcast inflation is an important part of the Central bank’s role. The aim with this thesis is to study if the unemployment gap is a better measure than the GDP-gap when it comes to forcasting inflation. Our theoretical framework builds on the theory of the Phillipscurve and Okun’s law. We are using quarterly data from period 1993 to 2016. LÄS MER

 3. 18. The naked truth about the Swedish condom market

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Sofia Agrell; Elin Söderberg; [2017-06-29]
  Nyckelord :condoms; marketing; ANT; practice theory; market construction;

  Sammanfattning : Msc Marketing And Consumption.... LÄS MER

 4. 19. En social praktik? En observationsstudie av två deltagare i språkpraktik på ett äldreboende

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Gabriel Bobeck; [2017-06-26]
  Nyckelord :språkpraktik; yrkessvenska; svenska som andraspråk; andraspråksinlärning; observation; interaktion;

  Sammanfattning : Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet Specialarbete Språkkonsultprogrammet, SPK260, delkursen Specialarbete, 15 hp Vårterminen 2017 Handledare: Sofia Tingsell.... LÄS MER

 5. 20. "Översatt till lättläst svenska" En analys av lättläst samt hur den lättlästa texten fungerar för en mottagare med svenska som andraspråk

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Anna Idh; [2017-06-21]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; klarspråk; lättläst; textanalys; propositioner; ordval; CEF;

  Sammanfattning : Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet Specialarbete Språkkonsultprogrammet, SPK260, delkursen Specialarbete, 15 hp Vårterminen 2017 Handledare: Andreas Nord och Sofia Tingsell.... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet sofia.

Din email-adress: