Sökning: "sofia"

Visar resultat 16 - 20 av 3308 uppsatser innehållade ordet sofia.

 1. 16. Får jag ställa en fråga om din resonemangsförmåga? : En studie om vilka uppfattningar elever i årskurs 4 har om geometriska figurer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Sofia Andersson; Ellen Olsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet är att undersöka vilka uppfattningar som synliggörs när elever i årskurs 4 samtalar om geometriska figurer utifrån matematikuppgifter som berör detta matematiska innehåll.  Vi har valt att använda en kvalitativ undersökningsmetod där 38 elever genomför en diagnos samt blir intervjuade i grupp. LÄS MER

 2. 17. Att klara kommuntalen - en utmaning bortom kommunerna?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Egil Huseid; Sofia Österlöf; [2017]
  Nyckelord :Bosättning; Implementering; Kommuner; Förvaltning; Samverkan; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den 1 mars 2016 röstade riksdagen igenom bosättningslagen (SFS 2016:38) som innebär att svenska kommuner är skyldiga enligt lag att ta emot och bosätta personer som fått uppehållstillstånd i Sverige. Implementeringen har lett till varierande utfall och för många kommuner är det en utmaning att klara det anvisade antalet. LÄS MER

 3. 18. Vårdhunden i demensvård. : En möjlighet att påverka symtom?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Anna-Sofia Samuelsson; Sara Ahlvin; [2017]
  Nyckelord :djurterapi; vårdhund; demenssjukdom; särskilt boende; dagsverksamhet;

  Sammanfattning : SammanfattningBakgrund: I takt med att befolkningen blir allt äldre ökar antalet människor som kan komma att diagnosticeras med olika former av demenssjukdom. Det finns ett behov av komplementära behandlingsformer då den medicinska behandling som erbjuds inte alltid är tillräcklig. LÄS MER

 4. 19. En potentiell väg till chefsrollen : - En studie om hur lärande möjliggörs för deltagare inom ett program för potentiella chefer.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sofia Harrå; Carla Adriasola Gazmuri; [2017]
  Nyckelord :Learning environment; Competence; Försäkringskassan; Public administration; Experiences; Motivations for learning; Learning in working life; Lärmiljö; Kompetensutveckling; Försäkringskassan; Offentlig myndighet; Upplevelser; Drivkrafter för lärande; Lärande i arbetslivet;

  Sammanfattning : Studien ämnar skapa förståelse om hur lärande möjliggörs för tidigare deltagare inom ett program för potentiella chefer. För att undersöka syftet definierades tre frågeställningar: “Hur beskriver deltagarna den lärmiljö programmet utgör?”, “Vilka konsekvenser uppges denna miljö generera till?” och “Hur kan dessa konsekvenser förstås, beskrivas och analyseras i termer av drivkrafter för lärande?”. LÄS MER

 5. 20. Upplevelsen av teknologi och engagemang i arbetet: En korrelationsstudie utifrån Job Demands-Resources-modellen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sofia Jeppsson; Linnea Gard; [2017]
  Nyckelord :Utrecht Work Engagement Scale; Job Demands-Resources-model; engagement; information technology; IT demands; IT support; challenge and hindrance demands; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den teknologiska utvecklingen och digitaliseringen av arbetslivet påverkar hur information kan skapas, bearbetas, lagras och kommuniceras. Integreringen av informationsteknologi (IT) i arbetet förändrar förutsättningarna för utförandet av arbetsuppgifter och skapar nya arbetsförhållanden förknippade med IT-användning. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet sofia.

Din email-adress: