Sökning: "sofia"

Visar resultat 16 - 20 av 3345 uppsatser innehållade ordet sofia.

 1. 16. Endometrios påverkan på livskvalitet : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sofia Nordgren; Sanna Forsgren; [2017]
  Nyckelord :endometriosis; quality of life; endometrios; livskvalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Endometrios är en kronisk inflammatorisk sjukdom som uppskattas drabba 10 procent av alla personer med livmoder i fertil ålder. Sjukdomen har setts påverka flera aspekter i livet och kan orsaka stort lidande hos individen. LÄS MER

 2. 17. Användning av laborativa material i matematikundervisningen : En studie av lärares arbete och erfarenheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sofia Pettersson; Jonna Larsson; [2017]
  Nyckelord :Laborativ matematik; laborativa material; matematikdidaktik; sociokulturellt lärande;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks användningen av laborativt material i grundskolans matematikundervisning. Syftet är att undersöka hur grundskollärare menar att de arbetar med laborativt material i matematikundervisningen och på vilket sätt det kan förbättra barns matematikkunskaper. LÄS MER

 3. 18. Privatpersonen och journalisten : En kvalitativ studie av roller och gränser i sociala medier

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Glenn Johansson; Sofia Maier; [2017]
  Nyckelord :Roller; Gränser; Sociala medier; Journalister;

  Sammanfattning : Den digitala utvecklingen har medfört ett ökat deltagande i sociala medier. Journalistkåren befinner sig i en synnerligen speciell situation då det nya landskapet mer eller mindre kräver en ökad närvaro och delaktighet i sociala medier för att följa samhällets strömningar. LÄS MER

 4. 19. Sexuella övergrepp mot barn : är straff det enda alternativet för återfallsförbrytare?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen; Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emelie Kjell; Sofia Klüft; [2017]
  Nyckelord :Straffrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 20. Hur patienten upplever att läsa sin egen patientjournal: : Ett verktyg till ökad delaktighet eller risk för missförstånd och oro?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Sofia Sindsjö; Anna-Karin Wallmyr; [2017]
  Nyckelord :patientjournal; patient; uppfattning; egenmakt; attityd; hälsa;

  Sammanfattning : Dokumentation i patientjournalen grundades förmodligen i början av 1700- talet. Inom sjukvården innebär journal kontinuerliga anteckningar om patientens behandling och hälsotillstånd. Journalen är viktig och har som syfte att bedriva en säker vård såväl för personal som patient. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet sofia.

Din email-adress: