Sökning: "3d-skrivare"

Visar resultat 1 - 5 av 98 uppsatser innehållade ordet 3d-skrivare.

 1. 1. Konstruktionen av en strimlare för kasserat PLA : En maskinkonstruktion

  M1-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Jens Andreasson; Jimmie Fredriksson; [2022]
  Nyckelord :Strimlare; Produktutveckling; PLA; PLA-plast; Återbruk; 3d-skrivare; Granulator; Lameller; FEM;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har ämnat konstruktionen av en strimlare för att sönderdela kasserad PLA-plast från 3d-skrivarna i verkstaden på Mälardalens universitet. Målet med detta arbete var att underlätta återvinning men även möjliggöra återbruk av materialet genom att skapa nytt filament av den sönderdelade plasten som åter kan användas av 3d-skrivarna och därmed minska behovet av att köpa in nytt filament. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av koncept genom enklare droptestmetoder : Framtagning av ny design och designändring på befintlig laddare för att kunna klara falltest.

  M1-uppsats, Jönköping University/JTH, Industriell produktutveckling, produktion och design

  Författare :Elou Ahmed; Tesfazion Ermyes; [2022]
  Nyckelord :Utvärdering; droptest;

  Sammanfattning : Husqvarna Group is a concern that manufactures products for gardening and construction building. Husqvarna has under the spring of 2022 launched the Pace series. The Pace-series are battery driven power cutters that are targeting the professionals in the construction business. This thesis focuses on the Pace-charger. LÄS MER

 3. 3. 3D printer in dosimetry and mammography – designing and testing an OSL dosemeter holder and a low contrast-detail phantom

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sjukhusfysikerutbildningen

  Författare :Måns Boll; [2022]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Introduction: Today, 3D printing is a versatile tool used in a wide range of fields. With the advent of more cost-effective fused deposition modelling (FDM) 3D printing technologies it is time to investi- gate what such a 3D printer has to offer in radiation science applications. LÄS MER

 4. 4. Design och konstruktion av ett skärverktyg till en bestrykningsmaskin för papper

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :David Pettersson; [2022]
  Nyckelord :design; konstruktion; skärverktyg; cad;

  Sammanfattning : På BillerudKorsnäs pappersbruk i Karlsborg finns det arbetsmoment vid en bestrykningsmaskin som riskerar att utsätta operatörerna för förslitningsskador. Bestrykningsmaskinen är en maskin där pappret bestryks med en smet för öka glansen och få en jämnare yta. LÄS MER

 5. 5. Additiv tillverkning för industriellt bruk : Kalibreringsformar för glasmaskin

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för naturvetenskap

  Författare :Nicolas Raivio; Niklas Nyström; [2022]
  Nyckelord :3D printing; Mechanical testing; ASA; Polylactid acid; Fused filament fabrication; FDM;

  Sammanfattning : Syftet med rapporten är att redovisa en studie där val av utskrivningsmetod samt passande material inom additiv tillverkning ska motiveras, för att tillverka kalibreringsformar till Bucher Emhart glass glasmaskiner. Målet med studien är att tillverka kalibreringsformarna som väger mindre än stålformarna som används idag i glasmaskinerna, detta för att minska arbetsbelastningen på personalen. LÄS MER