Sökning: "Abstrakt konst idag"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Abstrakt konst idag.

 1. 1. (A)sociala medier? - en studie kring unga människors tankar om sociala medier och dess betydelse för deras sätt att interagera

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Paulina Ekelund Book; Victoria Pettersson; [2013]
  Nyckelord :Socialitet; Sociala plattformar; Kommunikation; Medierad kommunikation; Interaktivitet; Medierad interaktion; Symbolisk interaktionism; Digital mobilitet; Tid; Rum;

  Sammanfattning : ABSTRAKT (A)sociala medier? - en studie kring unga människors tankar om sociala medier och dess betydelse för deras sätt att interagera. Victoria Pettersson & Paulina Ekelund Book Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap 15 hp Konst, kultur och kommunikation (K3) Området för Kultur och samhälle Malmö högskola Handledare: Ulrika Sjöberg Examinator: Bo Reimer Vårterminen 2013 Nyckelord: Socialitet, Sociala plattformar, Kommunikation, Medierad kommunikation, Interaktivitet, Medierad interaktion, Symbolisk interaktionism, Digital mobilitet, Tid, Rum. LÄS MER

 2. 2. Tillbyggnad, Nationalmuseum

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Måns Björnskär; [2013]
  Nyckelord :tillbyggnad; annex; södra Blasieholmen; Stockholm; Nationalmuseum; kontor; magasin; studiesal; konserveringsateljé; utställning; konst;

  Sammanfattning : The project description is to draw an extension or annex to the existing Nationalmuseum building from 1866.The annex is designed to complement Nationalmusems activities and contain internal and public functions. Artentering the building must not be crossed by public visitors. LÄS MER

 3. 3. Icke -västerländsk konst : En exotisk föreställning eller en fabrikation/konstruktion? En analys av Africa Remix i ljuset av den postkoloniala teoribildningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

  Författare :Katarina Rudling; [2012]
  Nyckelord :Postkolonial teori; icke-västerländsk konst; Africa Remix; Representation; Konstmuseum;

  Sammanfattning : AbstraktLiksom skolan utgör en arena för alltmer pluralistiska elevgrupper med vitt skilda erfarenheter strävar konstmuseer idag efter att vara en representativ arena för en alltmer globaliserad konstvärld. Den problematik de står inför, samt hur de hanterar den då de arbetar för att inte reproducera en normerad maktrelation mellan västerlandet och resten av världen är kärnan i mitt arbete. LÄS MER

 4. 4. Impressionism och Digitala Spel

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

  Författare :Erik Dahlrot; Kristofer Nilsson Fransson; [2012]
  Nyckelord :Spelideologi; Impressionism; Ideologin; Estetiken.Upplevelse; Digitala Spel; Spelmediet.;

  Sammanfattning : Abstrakt För att utveckla och förändra spelmediet behandlar detta arbete impressionism och digitala spel. Båda ämnena diskuteras och belyses från olika vinklar för att undersöka hur de två ämnena kan sammanföras i en spelproduktion. LÄS MER

 5. 5. Det "vita fältet" i Peter Fries Listening : ouppmärksammat eller vill man bara inte kännas vid det?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

  Författare :Therese Sjörén; [2008]
  Nyckelord :Frie; Peter; Listening; landskapsmåleri; intertextuella tolkningar; Kreuger; Charlotte; Knott; Marie Luise; Lewison; Jeremy; Valjakka; Timo; Turner; William; Constable; John; Friedrich; Caspar David; Art of painting; Måleri; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Min analys av verket Listening har fått mig uppmärksam på det jag kallar "vita fältet" i Peter Fries konstverksamhet. Detta är för mig ett abstrakt fält som förekommer allt mer uteslutande i alla Fries verk från 1990-talet fram till idag. LÄS MER