Sökning: "innovativ förmåga"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden innovativ förmåga.

 1. 1. Jämställdhetsintegrering som en del av kvalitetsledning : Så kan Götakvarteren bli Skanskas mest jämställda projekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Sofia Andersson; [2019]
  Nyckelord :Quality management; TQM; continuous improvement; projects; construction projects; PDCA; VOCT; sustainable development; social sustainability; gender equality; gender mainstreaming; Kvalitetsledning; TQM; ständiga förbättringar; projekt; byggprojekt; PDCA; VOCT; hållbar utveckling; social hållbarhet; jämställdhet; jämställdhetsintegrering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under flera årtionden har företag arbetat med kvalitetsledning i syfte till att förbättra och utveckla sina verksamheter. Metoder och verktyg har fungerat som stöd för att möta företagets värderingar och möta de interna och externa kundernas behov med minskad mängd resurser. LÄS MER

 2. 2. Går entreprenörskap att lära sig? : Utbildningens effekt på entreprenöriella karaktärsdrag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Katharina Revesz; Fanny Åberg; [2018]
  Nyckelord :Entreprenörskapsutbildning; entreprenöriell orientering; EO; risktagande; innovativ förmåga; proaktiv förmåga; självständighet;

  Sammanfattning : Det har länge diskuterats om entreprenörskap går att lära sig genom utbildning eller om det är ett karaktärsdrag. Sverige arbetar sedan 2011 med att främja nya innovativa företag och entreprenörskap genom utbildning i samband med Europa 2020, för att vidare främja samhällsekonomisk tillväxt. LÄS MER

 3. 3. Upphandling av digitala trygghetslarm Finns det plats för innovation?

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Therése Oresten; [2017-09-05]
  Nyckelord :offentlig sektor; innovation; standarder;

  Sammanfattning : Sweden has an aging population and it is estimated that 25% of the population will be over 65 years ofage by the year 2060. Many elderly people are healthy enough to be living in their homes, but theyare in need of an alarm that they can use in case of emergency. LÄS MER

 4. 4. Varierade uppfattningar av entreprenöriellt lärande : En studie av hur pedagoger samt skolledare uppfattar entreprenöriellt lärande

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Susanne Köhler; [2017]
  Nyckelord :bedömning; elevers utveckling; entreprenöriellt lärande; fenomenografisk ansats pedagog- samt skolledarperspektiv; semistrukturerade intervjuer; skolutveckling; uppfattningar.;

  Sammanfattning : Entreprenöriellt lärande finns inskrivet i styrdokumenten för den svenska skolan, vilket innebär att begreppet givits en stärkt ställning, både i Sverige samt i övriga europeiska länder. Att vara entreprenöriell kan omfatta att vara nyfiken, kreativ, innovativ, hitta lösningar, våga tro på sig själv, samverka, uppleva tilltro till sin egen förmåga samt att uppleva lust till sitt eget lärande. LÄS MER

 5. 5. Innovativ modell som speglar försoning i det mänskliga livet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Linda Neftonsson; Linn Fagerström; [2015]
  Nyckelord :Reconciliation; nursing; caring; human and hermeneutic analysis; Försoning; omvårdnad; omsorg; människa och hermeneutisk analys;

  Sammanfattning : Det vårdvetenskapliga begreppet försoning skapar möjligheter för människan att uppleva emotionell tillfredställelse i livet. Försoning sker inom människan och skapar en möjlighet att förenas med svåra livsöden. Syftet med litteraturstudien var att belysa vad begreppet försoning är och hur det gestaltas i omvårdnad. LÄS MER