Sökning: "skärm"

Visar resultat 1 - 5 av 211 uppsatser innehållade ordet skärm.

 1. 1. Jämförelse av Game User Experience Satisfaction i VR och på skärm

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Yad Emin; [2020]
  Nyckelord :Human Computer Interaction; VR; Virtual reality; VR vs. monitor; Game User Experience Satisfaction Scale; GUESS; Design; Usability testing; Human-Centered Design; User-centered design; User Interface; User Experience; Människa-datorinteraktion; interaktionsdesign; VR; Virtual reality; VR kontra skärm; Game User Experience Satisfaction Scale; GUESS; Design; Användbarhetstestning; Human-Centered Design; User-centered design; användargränssnitt; användarupplevelse;

  Sammanfattning : Syftet med denna masteruppsats var att undersöka skillnaden i Game User Experience Satisfaction (GUESS) vid användning av SimProv, både i VR (Oculus Rift) och på skärm. SimProv är en spelliknande klassrumssimulation. Studien avsåg även finna potentiella problem som användaren kunde stöta på under testsessionen. LÄS MER

 2. 2. Socialt & digitalt - går det ihop? -En kvalitativ studie om digitaliseringens påverkan på sociala relationer på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Elin Sandén; Emma Sjögren; [2020]
  Nyckelord :Digitalization; digital work; social relationships; community; group affiliation; Covid-19; Digitalisering; digitalt arbete; sociala relationer; gemenskap; grupptillhörighet; Covid-19;

  Sammanfattning : The modern society has become increasingly digitalized and many workplaces follow the same pattern. This means that people are becoming more distant from one another as work can be done from other places than the office. Social interactions now occur more through a screen, especially in extraordinary circumstances such as Covid-19. LÄS MER

 3. 3. Sensorelektronik för hydroponisk odling

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Elektroniska Kretsar och System; Linköpings universitet/Elektroniska Kretsar och System

  Författare :Viktor Lidholm; Pelle Lund; [2020]
  Nyckelord :Hydroponics; Sensorelektronik; hydroponik; hydroponisk odling; elektronik;

  Sammanfattning : Projektet gick ut på att skapa ett system för att automatisera en hydroponisk odling, ta fram vilka storheter som är intressanta att mäta och sedan skapa elektronik för det. Det var snabbt tydligt att det är elektrisk konduktivitet (EC), pH och temperatur som är intressant att mäta. LÄS MER

 4. 4. En empirisk studie av läs- och skrivsvårigheter i skolan : med inriktning dyslexi och ADHD

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Tove Mattsson; Jane Johansson; [2020]
  Nyckelord :Läs- och skrivsvårigheter; dyslexi; ADHD; samband; bakomliggande faktorer; pedagogiska insatser; hjälpmedel;

  Sammanfattning : Vårt syfte med studien är att ta reda på hur lärare resonerar och anser att de arbetar med elever som har läs- och skrivsvårigheter, ADHD och dyslexi. Vidare tar studien upp hur lärare resonerar kring möjliga faktorer som kan påverka elevers läs- och skrivsvårigheter, samt vilka uppfattningar de har kring samband mellan dem. LÄS MER

 5. 5. Emotioners roll i samspelet mellan ögonrörelser och minne

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Philip Stenberg; Svante Hildeman; [2020]
  Nyckelord :ögonrörelser; emotion; episodiskt minne; looking-at-nothing; PTQ; antisackad; Social Sciences;

  Sammanfattning : Forskning på episodiskt minne har visat att spontana ögonrörelser tillbaka till positioner där minnen kodats in sker under återkallning av dessa, även om positionen vid minnesåterkallningen är tom. Det har föreslagits att dessa ögonrörelser har en funktionell roll för återkallningen. LÄS MER