Sökning: "bloggar mode"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden bloggar mode.

 1. 1. Den hållbara microinfluencerns perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Frida Espes; Elsa Tylstedt; [2018]
  Nyckelord :Influencer; Microinfluencer; Marketing; Social Media; Blogs; Sustainable Fashion; Information Flows; Influencer; Microinfluencer; Marknadsföring; Sociala Medier; Bloggar; Hållbart mode; Informationsflöden;

  Sammanfattning : Microinfluencers är ett relativt nytt och outforskat fält inom marknadsföring och är en utveckling av den mer frekvent använda termen influencers. Microinfluencers har på senare tid väckt företagens intresse då de, till skillnad från influencers med en bredare följarskara, bedöms uppnå ett större engagemang och en högre grad av förtroende inom sin specifika nisch. LÄS MER

 2. 2. De-professionaliseringens effekter på featurejournalistrollen : En kvalitativ studie kring hur journalistrollen förändras

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Sara Wigsen; Svärd Hanna; [2016]
  Nyckelord :Bloggar; journalistroll; entreprenörer; featurejournalister; deprofessionalisering; moderna medier; magasin; multimedia;

  Sammanfattning : I dagens medievärld är det svårt att skilja på producent och konsument då digitaliseringen har gjort att alla kan vara producenter. Samtidigt har journalistyrket länge genomgått en de-professionalisering där andra yrkesgrupper tar sig in i yrket. Att journalistiken blir mer styrd av publikens efterfrågan kan ses som problematiskt. LÄS MER

 3. 3. The role of blogging for Influencer Marketing in the Swedish fashion and lifestyle industry. : How is Influencer Marketing an effective marketing strategy for the Fashion & Lifestyle Industry in Sweden to reach a female target group?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Sofia Stenström; Vendela Vallentinsson; [2016]
  Nyckelord :Stealth Marketing; Celebrity Endorsement; E-word of mouth; Influencer Marketing; Bloggar; Produktplacering; E-förtroende; Generation Y;

  Sammanfattning : Titel: The role of blogging for Influencer Marketing in the Swedish fashion and lifestyle industry. Datum: 2016-05-20 Nivå: Kandidatuppsats Författare: Sofia Stenström och Wendela Wallentinsson Handledare: Ulf Aagerup Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka och upplysa om Influencer Marketing. LÄS MER

 4. 4. Bloggare som opinionsledare : En kvalitativ studie om unga kvinnors attityder till bloggar

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Caroline Weihagen; Alicia Hellqvist; [2015]
  Nyckelord :Blogg; Opinionsledare; Two-step flow of Communication; Uses and Gratification;

  Sammanfattning : Denna studie belyser hur unga kvinnors attityder och identifikation ser ut till mode- och livsstilsbloggare i Sverige. Bloggar har under det senaste decenniet vuxit och blivit ett stort internetfenomen. LÄS MER

 5. 5. Göra kön på bloggen : En studie om framställningar och skapandet av ”kvinnan” på mode- och livsstilsbloggar

  Kandidat-uppsats, Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Dennis Andersson; [2014]
  Nyckelord :”doing gender”; identety values; stigma; blog; blogging; “göra kön”; identitetsvärden; stigma; blogg; bloggande.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur ”kvinnan” framställs och skapas på mode- och livsstillsbloggar. Detta har jag undersökt ur ett ”göra kön” perspektiv samt att jag använt mig av Goffmans teorier kring identitetsvärden och stigma. LÄS MER