Sökning: "plasmid design"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden plasmid design.

 1. 1. Production and validation of anti-HCV antibodies for viral neutralization

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Megan Olga García Mark; [2020]
  Nyckelord :Cloning; antibody; infection; HCV; IgG production; molecular biology; cell factory; plasmid design; immunology;

  Sammanfattning : Hepatitis-C Virus (HCV) remains the leading cause of liver transplant in the US and the UK, and the World Health Organization (WHO) estimates that 71 million people are infected worldwide. A vaccine would drastically impact the healthcare-associated burdens that HCV causes globally. LÄS MER

 2. 2. Increased expression of therapeutic proteins by identification of 3'-UTRs from high expressing genes in CHO cells

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Alexander Westlund; [2019]
  Nyckelord :Mammalian cell; CHO; E. coli; protein expression; plasmid; transformation; Fc-fusion protein; flow cytometry; FACS; transfection; mRNA; UTR; gene engineering;

  Sammanfattning : Therapeutic proteins, a.k.a. biopharmaceuticals, are most commonly produced in expression systems derived from Chinese Hamstery Ovary (CHO) cells, thanks to great capacity of post-translational modifications like secretation, folding and glycosylation. LÄS MER

 3. 3. Increased expression of proteins in CHO cells by identification of signal peptides for improved secretion of translated proteins

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Teknisk biologi

  Författare :Malin Strannermyr; [2018]
  Nyckelord :Chinese hamster ovary; signal peptide; protein expression; plasmid; library; gene; Fc-fusion; monoclonal antibody; E. coli; flow cytometry; transfection; transformation;

  Sammanfattning : Main purpose of this study was to increase protein expression in Chinese hamster ovary (CHO) cells by improving protein secretion of translated proteins. The goal was to find signal peptides from the screening of signal peptide libraries for improvement of protein secretion using a CHO-cell express selection system. LÄS MER

 4. 4. Konstruktion av en mindre variant av plasmiden pQlacZ-1

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för teknik- och naturvetenskap

  Författare :Carolin Carlsson; [2012]
  Nyckelord :pQlacZ-1; mindre variant;

  Sammanfattning :    Syftet med detta projekt var att konstruera en mindre variant av pQlacZ-1 för att senare kunna använda den som reportervektor i Ideonella dechloratans. pQlacZ-1 är en plasmid som är 17,1 kbp stor, som skulle kunna användas som reportervektor i  Ideonella dechloratans för att kunna undersöka olikapromotorsekvenser. LÄS MER

 5. 5. Construction of a Copper Bioreporter Screening, characterization and genetic improvement of copper-sensitive bacteria

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Ingenjörshögskolan

  Författare :Puria Motamed Fath; [2010]
  Nyckelord :copper bioreporter; luciferase assay; cop operon; pgl3; e. coli bl-21;

  Sammanfattning : In the nature, lots of organism apply different kinds of lights such as flourscence or luminoscence for some purposes such as defence or hunting. Firefly luciferase and Bacterial luciferase are the most famous ones which have been used to design Biosensors or Bioreporters in recent decades. LÄS MER