Sökning: "Carolina Dobre"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Carolina Dobre.

 1. 1. Barnsjuksköterskans bemötande inom barnonkologisk verksamhet ur ett barn- och föräldraperspektiv : Vid nydiagnostiserad cancer hos barn 1-5 år

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnadHögskolan i Jönköping/HHJ. CHILD; Högskolan i Jönköping/HHJ. CHILDHögskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Henrietta Ryberg; Carolina Dobre; [2016]
  Nyckelord :cancer cancer approach children pediatric nurse pediatric oncology; barn barnonkologi barnsjuksköterska bemötande cancer;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGBakgrund.I Sverige insjuknar årligen drygt 300 barn i cancer. Det saknas empiriska studier som beskriver de små barnens upplevelser av barnsjuksköterskans bemötande vid insjuknandet av cancer. LÄS MER

 2. 2. Kommunikationshinder : En litteraturstudie som belyser mötet mellan vårdpersonal och patienter med invandrarbakgrund

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

  Författare :Carolina Dobre; [2011]
  Nyckelord :anhöriga; invandrare; kommunikationshinder; kulturella; skillnader; patient; vårdpersonal; tolk; Fristående kurs;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet invandrare som kommer till Sverige har ökat de senaste åren. Inom vården träffar vi på fler och fler som talar ett annat språk och som kommer från en annan kultur. Ett bra möte mellan vårdpersonal och patient där båda kan förstå varandra är viktigt för att få en god och säker vård. LÄS MER