Sökning: "Adnan Sarwar"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Adnan Sarwar.

 1. 1. Plant design for the separation of various components from turpentine oil

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för kemi- och bioteknik

  Författare :Adnan Sarwar; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Sustainable and Environmental freindly fibers in Textile Fashion (A Study of Organic Cotton and Bamboo Fibers)

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :MUHAMMAD ADNAN ALI; MUHAMMAD IMRAN SARWAR; [2010]
  Nyckelord :sustainability; organic cotton; bamboo fibers; eco freindly; materials;

  Sammanfattning : In recent times sustainability is a leading characteristic of textile fashion products. Textile fashion companies are focusing more on sustainable products these days, so that they can meet the environmental and social aspects. LÄS MER