Sökning: "Företagsledning varumärken"

Visar resultat 1 - 5 av 97 uppsatser innehållade orden Företagsledning varumärken.

 1. 1. Extern kommunikation av arbetsgivarvarumärken - en studie av olika kommunikationskanaler och metoder

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christian Sundén; Adnan Zeljkovic; Karl Lindhe; [2011]
  Nyckelord :arbetsgivarvarumärke; extern kommunikation; rekrytering; marknadsföring; interaktion; employer brand; external communication; recruitment; marketing; interaction; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this thesis is to examine employer brand communication towards the labour market and what account employers should take when they design their brand message, what communication channels and methods employers can use today, what are the limitations and potentials with these, the impact of any spill-over effect and what employers have to take in to account in their future communication. Methodology: A qualitative research method has been selected with the use of semi-structured interviews. LÄS MER

 2. 2. Provokativ Marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredric Meincke; Mathias Grennard; Felix Assarsson Richter; [2011]
  Nyckelord :Marknadsföring; provokation; organisationstyper; attityder; emotioner; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Provokativ marknadsföring kan positivt påverka attityder gentemot annonser och varumärken samt generera positiva emotioner. Beroende på utvärderingens grad av komplexitet kan dessa emotioner påverka attityderna. Bakomliggande organisation påverkar sannolikt inte attityder gentemot en provokativ annons.. LÄS MER

 3. 3. Don’t be the image - be a true piece in the puzzle. En studie om den kvinnliga konsumentens relation till varumärken på den svenska modemarknaden.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Claes König; Malin Bunge-Meyer; [2011]
  Nyckelord :management; Företagsledning; Management of enterprises; grundad teori; konsumtion; identitet; mode; varumärken; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är ett öka förståelsen för hur den kvinnliga konsumentens relation till varumärken på den svenska modemarknaden ser ut, och hur man som märkesinnehavare kan agera för att stärka denna relation. Metod: En studie med en kvalitativ ansats och abduktiv metod. LÄS MER

 4. 4. Co-Branding : Ett bra verktyg eller endast upphaussning?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Edvin Kanlic; Máni Jonsson; Forat Al Haider; [2011]
  Nyckelord :Co-branding; varumärkesallians; samarbete; synergieffekt; misslyckande kritiska faktorer.; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Att inneha ett starkt varumärke är något som de flesta företag strävar efter. Genom brand equity kan företagen mäta sitt eget varumärke i jämförelse med sina konkurrenter. Det finns många olika tillvägagångssätt för att stärka sitt varumärke och co-branding är ett utav dessa. LÄS MER

 5. 5. Spelglädje, mervärden och varumärken

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anders Lindvall; Martin Larsson; Rasmus Bengtsson; [2011]
  Nyckelord :Varumärken; brand equity; sällskapsspelsmarknaden; experientiella produkter; distributörsled; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte var att genom att dra lärdom av sällskapsspelsbranschens unika förutsättningar hoppas på att kunna fördjupa den existerande kunskapen om brand equity med särskild hänsyn till marknader som uppvisar liknande karaktäristik. Den metod som användes var av kvalitativ karaktär. LÄS MER