Sökning: "Knäledsartros"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet Knäledsartros.

 1. 1. Patienters upplevelser och erfarenheter av hälsofrämjande åtgärder vid knäledsartros : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Christina Holmgren; Johanna Lind; [2022]
  Nyckelord :Knäledsartros; Hälsofrämjande åtgärder; Patientens erfarenheter; Smärta;

  Sammanfattning : Bakgrund   Knäledsartros drabbar personer i alla åldrar, där både incidens och prevalens ökar med stigande ålder. Det är en kronisk och progressiv sjukdom där vävnaden i leden succesivt bryts ned samtidigt som återuppbyggnaden inte sker i samma takt. LÄS MER

 2. 2. Manual mobilization with the OMT Nordic System method as an additional treatment to physical exercise and patient education for patients with knee osteoarthritis : Single subject experimental design

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Fredrik Larsson; [2022]
  Nyckelord :Knee OA; Manual therapy; manual mobilization; OMT.;

  Sammanfattning : Background: Osteoarthritis (OA) in the knee is one of the most common joint diseases in the world. The symptoms include local joint pain, joint stiffness, crepitation etc. Treatment follows national clinical guidelines which includes patient education, exercise and weight loss. LÄS MER

 3. 3. Styrketräningsprogram hos individer med knäledsartros- en systematisk litteraturstudie

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Ringberg Magnus; [2021]
  Nyckelord :Knee osteoarthritis; osteoarthritis; physical activity; physiotherapy; resistance training; Artros; fysisk aktivitet; knäartros; rehabilitering; styrketräning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Osteoartrit (OA) är en ledsjukdom och en av de främsta orsakerna till funktionsnedsättning bland världens befolkning. I rekommendationer för rehabiliteringen ingår bland annat styrketräning. Kliniska erfarenheter visar att programmens innehåll kan sakna principer för progression avseende intensitet, volym och frekvens. LÄS MER

 4. 4. Proteomic and biomechanical properties of human menisci related to osteoarthritis

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Kristina Gehrisch; Lykke Månsson; [2021]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Osteoarthritis is the most common form of arthritis and is expected to become even more prevalent worldwide with an increasingly older and more obese population. The degenerative joint disease, causing pain, swelling and stiffness in the joints, has a complex etiology and knowledge of the pathophysiological mechanisms is still limited. LÄS MER

 5. 5. Är gurkmeja likvärdigt med icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel vid behandling av knäledsartros? – En systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Miranda Nasser; Sofie Järner; [2020-06-22]
  Nyckelord :Gurkmeja; NSAID; knäledsartros; smärta; stelhet; funktion.; Turmeric; NSAID; knee osteoarthritis; pain; stiffness; function;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Är gurkmeja lika effektivt som icke-steroida antiinflammatoriska medel vid behandling av knäledsartros? Författare: Miranda Nasser och Sofie Järner Handledare: Linnéa Bärebring Examinator: Klara Sjögren Linje: Dietistprogrammet, 180/240 hp Typ av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hp Datum: 2020-05-26 __________________________________________________________________________ Bakgrund: Osteoartrit (OA) är den vanligaste fysiska funktionsnedsättningen hos personer >65 år och förekommer i nästan dubbelt så hög grad hos kvinnor än hos män. En av de vanligaste formerna av OA är knäledsartros, vilket är kopplat till riskfaktorer som övervikt, överbelastning och ärftlighet. LÄS MER