Sökning: "Aktier"

Visar resultat 1 - 5 av 990 uppsatser innehållade ordet Aktier.

 1. 1. In Exchange for Employment Protection – An Analysis on Sweden’s Managerial Position and the UK’s Employee Shareholders

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Noah Ståleker; Sofia Nomark; [2023]
  Nyckelord :Managerial position; Employee shareholder; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay describes which categories of employees that are exempted from employment protection in Sweden and the United Kingdom. The focus of the essay will be the UK’s employee shareholders and Sweden’s employees in a managerial or comparable position, since these two categories give up their protection and receive some form of compensation, and/or some other form of protection in return. LÄS MER

 2. 2. Presterar oetiska placeringar bättre än etiska? : En kvantitativ studie om portföljval för en investerare utifrån avkastning, risk, diversifiering och hållbarhet på den svenska aktiemarknaden

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Sujipan Santhakumar; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om investerare som placerar i oetiska aktier med lågt-ESG-betyg kan generera högre riskjusterad avkastning än investerare som placerar i värdeaktier med högt-ESG-betyg på den svenska aktiemarknaden mellan åren 2010–2020. Teori: Den här undersökningen grundar sig på tidigare forskning, effektiva marknadshypotesen, Holding Period Returns, Sharpekvot, och Oparat T-test. LÄS MER

 3. 3. Från Elektronisk Word of Mouth till ett investeringsbeslut : En studie om unga aktiesparares nyttjande av Elektronisk Word of Mouth inför ett investeringsbeslut

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Linn Grefve; Viktor Nordin; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Att investera i aktier har under de senaste åren blivit alltmer aktuellt, i takt med att sociala mediers popularitet ökat kraftigt i relation till digitaliseringen. Idag kommunicerar allt fler individer i digitala utrymmen för att utbyta, sprida och dela information och åsikter med varandra. LÄS MER

 4. 4. The Swedish inflation rate and stock market returns: does the Fisher effect exist?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Adam Malmén; Anton Persson; [2022-02-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In Sweden the annual inflation rate raised in September 2021 above the Sveriges Riksbank inflation target of two percent annually, which has been the central bank's inflation target since 1995. This created a discussion regarding if the repo interest rate should be increased from currently zero percent. LÄS MER

 5. 5. En undersökning av sambandet mellan upplysningskvalitet och aktieprisättning : En kvantitativ studie om effektiv prissättning av aktievärde

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Axel Krusell; Ludvig Wikman; [2022]
  Nyckelord :Disclosure quality; Stockmissvaluation; Nasdaq Stockholm; Notes; Financial reports; Upplysningskvalitet; Felvärdering; Nasdaq Stockholm; Noter; Finansiella rapporter;

  Sammanfattning : The annual report works as a source of information and basis for decision making for investors where disclosure quality varies between different companies. There is an inherent problem in a conflict of interest between the principal and agent where disclosure quality might suffer because of hidden negative information in ambiguous reasoning. LÄS MER