Sökning: "Alexander Benfatto"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alexander Benfatto.

  1. 1. Periodiseringar av utgifter i bostadsrättsföreningar

    Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

    Författare :Jimmy Averbo; Alexander Benfatto; [2012]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Problemställning:Bostadsrättsföreningar måste spara pengar för framtida underhåll. Hur ska detta göras för att medlemmarna bara ska bära sina egna kostnader och inte skjuta upp underhåll på framtida medlemmar eller betala en för hög avgift idag. LÄS MER