Sökning: "Andrea Svenningsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Andrea Svenningsson.

  1. 1. Is reshoring the optimal strategy? En studie av motiven för reshoring och svenska industriföretags värdering av strukturella faktorer

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Fredrika Jonzon; Andrea Svenningsson; Kalle Mattsson; [2015]
    Nyckelord :Reshoring; Drivers; Strukturella faktorer; Value chain; Value shop; Package logic; Business and Economics;

    Sammanfattning : Denna studie syftar till att utveckla ett analysverktyg för företag som överväger en reshoringstrategi. Trenden att återflytta produktion till ursprungslandet är ny, men växande och ett tomrum av teoretisk vägledning har funnits. LÄS MER