Sökning: "Andy Nilsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Andy Nilsson.

  1. 1. Ung, samtida och postmodern : En studie av det svenska konstfältet under 1980-talet utifrån Lars Nilssons konstnärskap

    Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och kommunikation

    Författare :Charlotta Krispinsson; [2010]
    Nyckelord :Lars Nilsson; postmodernism; contemporary; the 1980s; Lars Nittve; Lars Nilsson; postmodernism; samtid; samtidskonst; 1980-tal; Lars Nittve; måleri; Ulf Linde; Rooseum; Ibid.; Andy Warhol; Implosion; moderna museet;

    Sammanfattning : The aim of this thesis is to study the Swedish art field during the 1980s, from the perspective of the artistic production of Lars Nilsson. During this decade he became one of the most well known young artists associated with postmodernism. LÄS MER