Sökning: "nutid dåtid framtid"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade orden nutid dåtid framtid.

 1. 1. Halvvägs mellan dåtid och framtid : ett anslutande gestaltningsförslag för Gjuteriparken

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sara Höglund; [2023]
  Nyckelord :järnväg; industri; postindustriella landskap; sanering; successiv gestaltning;

  Sammanfattning : Det här arbetet tar avstamp i Malmö kommuns planer att utveckla Gjuteriparken, ett avlagt järnvägsfragment i norra Limhamn. Förfallet av tidigare järnvägsverksamhet gav upphov till platsen som den är idag: när växter etablerat sig på den gamla banvallen och ny, spontan användning uppkom i hålrummet som uppstått efter tågen slutat gå. LÄS MER

 2. 2. Vårt hem, bygderna i Norrbotten : Hembygdsrörelsens dåtid, nutid och framtid i Norrbotten

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Emma Espling; [2023]
  Nyckelord :Hembygd; Hembygdsrörelse; bygder;

  Sammanfattning : Denna uppsats kommer undersöka närmare på hur hembygdsrörelsen etablerades i Norrbotten och hur hembygdsföreningarna i Norrbotten utvecklats från sent 1800-tal till 2022. Uppsatsen kommer även behandla människorna bakom rörelsen och Norrbottens hembygdsföreningars fokus och mål. LÄS MER

 3. 3. Skiftesreformernas påverkan på Nåntuna : en blick in i dåtid, nutid och framtid

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Isak Bergman; [2023]
  Nyckelord :Nåntuna Uppsala Skiftesreformer Kulturgeografi Sydöstra staden;

  Sammanfattning : Denna uppsats avser skiftesreformernas påverkan på Nåntuna, med ett fokus på tidsperioden 1640–1863, och innefattar även konsekvenserna av skiftesreformerna som syns än idag, såväl som områdets omstridda framtid som en del av den aktiva samhällsdebatten i Uppsala stads sydöstra stadsdelar. Undersökningens syfte är att undersöka hur markanvändningen i Nåntuna har förändrats över tid, såväl som hur bebyggelsen och vägarna utvecklats genom skiftesreformernas konsekvenser. LÄS MER

 4. 4. Multimodalt lärande i historieundervisningen : En ämnesdidaktisk intervjustudie med F-3 lärare

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för ämnesdidaktik

  Författare :Fredrika Åkerlund; Elsa Swenzén; [2022]
  Nyckelord :Historiemedvetande; gestaltande arbetssätt; skönlitteratur; multimodalt lärande; historieundervisning;

  Sammanfattning : Hur beskriver F-3 lärare att de arbetar utifrån intellektuella och fysiska artefakter i historieundervisningen? Hur beskriver F-3 lärare att elever utvecklar sitt historiemedvetande?Hur beskriver F-3 lärare att de arbetar med multimodala arbetssätt som pedagogiskt drama,lekpedagogik och skönlitteratur för att utveckla elevernas historiemedvetande? Detta är de forskningsfrågor som vi har undersökt i vår studie. Studiens syfte är att undersöka hur F-3 lärare förhåller sig till begreppet historiemedvetande och vilka arbetssätt de använder sig avför att utveckla elevernas historiemedvetande. LÄS MER

 5. 5. MED ALKOHOLEN SOM FÖLJESLAGARE : LIVSVILLKOR, LIVSKVALITET OCH FRISKFAKTORER FÖR ÄLDRE PERSONER MED ETT PROBLEMATISKT ALKOHOLBRUK GENOM LIVET

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Britta Anfast; [2022]
  Nyckelord :alkohol; friskfaktorer; livskvalitet; livsvillkor; skadebegränsning;

  Sammanfattning : Äldre personer som under en längre tid levt med ett problematiskt alkoholbruk är en grupp som i stort har förbisetts inom forskning. Ämnets aktualitet med en åldrande befolkning och en ökad alkoholkonsumtion bland individer från medelåldern och uppåt kräver mer kunskap. LÄS MER