Sökning: "friskfaktorer"

Visar resultat 1 - 5 av 117 uppsatser innehållade ordet friskfaktorer.

 1. 1. Maskrosarbetare En kvalitativ intervjustudie om socialarbetares upplevelser av resiliensskapande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Nåmis Louisedotter; [2022-01-24]
  Nyckelord :resiliens; copingstrategier; socialarbetare; motståndskraft; friskfaktorer;

  Sammanfattning : Socialarbetare är en utsatt profession när det kommer till stress, som ofta grundas i en hög arbetsbelastning. Emotionell utbrändhet är en annan av riskerna inom professionen. Resiliens som begrepp fångar in den motståndskraft som kan skapas för att skydda sig mot denna stress. LÄS MER

 2. 2. MED ALKOHOLEN SOM FÖLJESLAGARE : LIVSVILLKOR, LIVSKVALITET OCH FRISKFAKTORER FÖR ÄLDRE PERSONER MED ETT PROBLEMATISKT ALKOHOLBRUK GENOM LIVET

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Britta Anfast; [2022]
  Nyckelord :alkohol; friskfaktorer; livskvalitet; livsvillkor; skadebegränsning;

  Sammanfattning : Äldre personer som under en längre tid levt med ett problematiskt alkoholbruk är en grupp som i stort har förbisetts inom forskning. Ämnets aktualitet med en åldrande befolkning och en ökad alkoholkonsumtion bland individer från medelåldern och uppåt kräver mer kunskap. LÄS MER

 3. 3. Frisk- och riskfaktorer präglar arbetsmiljöombudens arbete : En kvalitativ intervjustudie med arbetsmiljöombud inom kommunal vård och omsorg

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Snezana Mujkic; Sara Rosell; [2022]
  Nyckelord :arbetsmiljöombud; samverkan; systematiskt arbetsmiljöarbete; hälsofrämjande arbetsmiljö; friskfaktorer;

  Sammanfattning : Arbetsmiljöombud har en strategiskt viktig roll då de representerar medarbetarna och samverkar med arbetsgivaren i systematiskt arbetsmiljöarbete. Det saknas fortfarande kunskap hos arbetsgivare att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. LÄS MER

 4. 4. Arbetsmiljö, arbetsmiljöansvar och friskfaktorer i platsannonser vid chefsrekrytering

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskaper (HOV)

  Författare :Elin Lind; Monika Sundqvist; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Vem tar hand om chefen? : En explorativ studie om första linjens- och mellanchefers upplevda organisatoriska och sociala arbetsmiljö.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Baraa Abd-Aljawad; Camilla Grönberg; [2022]
  Nyckelord :Organizational and social work environment; management; health factors; health promotion; Organisatorisk och social arbetsmiljö; chefskap; friskfaktorer; hälsofrämjande.;

  Sammanfattning : “Who takes care of the manager?”An exploratory study of manager´s perceived organizational and social work environment.  The study aims to create a deeper understanding of managers' experiences, of their organizational and social work environment. LÄS MER