Sökning: "friskfaktorer"

Visar resultat 1 - 5 av 83 uppsatser innehållade ordet friskfaktorer.

 1. 1. Barns psykiska påverkan av att växa upp med en psykiskt sjuk förälder : Risk- och friskfaktorer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Louise Nollen; [2018]
  Nyckelord :Parental mental illness; resilience; parentification; stigma; risk factors; Psykiskt sjuk förälder; resiliens; ombytta föräldrarroller; stigma; riskfaktorer;

  Sammanfattning : Inledning: Globalt sett beräknas det att en av fyra familjer har minst en medlem med psykisk störning och de anhöriga är ofta de som är de främsta vårdarna. En majoritet av personer med psykisk sjukdom är eller kommer att bli föräldrar. LÄS MER

 2. 2. Friskfaktorernas roll på ett bemanningsföretag : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Evelina Forsberg; Stina Runesson; [2018]
  Nyckelord :Distance leadership; Health factors; Health investments; Health work; Staffing company; Work environment; Arbetsmiljö; Bemanningsföretag; Distansledarskap; Friskfaktorer; Hälsoarbete; Hälsoinvesteringar;

  Sammanfattning : Människan tillbringar ungefär en tredjedel av dygnet på sin arbetsplats, därför är en god arbetsmiljö av stor vikt. Det finns faktorer i arbetsmiljön som påverkar den enskilda individen i olika utsträckning. LÄS MER

 3. 3. Personliga assistenters psykosociala arbetsmiljö : En kvalitativ studie inom offentlig och privat sektor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Amanda Bohäll; Emma Malmström; [2018]
  Nyckelord :social work; personal assistance; psychosocial work environment; demands; social support; socialt arbete; personlig assistans; psykosocial arbetsmiljö; krav; socialt stöd;

  Sammanfattning : Yrket personlig assistent är unikt då arbetsplatsen generellt utgår från brukarens hemmiljö. Vidare är arbetet unikt i den mån man som assistent kommer en person nära inpå livet genom delaktighet i syfte att förbättra individens liv och levnadsvillkor. LÄS MER

 4. 4. ”ÄR DU ALLERGISK MOT NÅGOT?” Medicinsk studie- och yrkesvägledning för individer med allergiska sjukdomar : En studie om medvetenhet och kunskap för hållbara val

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Natsannet Suna; [2018]
  Nyckelord :medicinsk studie- och yrkesvägledning; karriärmöjligheter; funktionsnedsättning funktionsvariation; allergiska sjukdomar; risk- och friskfaktorer; stigmatisering; anställningsbarhet; medvetenhet; kunskap och hållbara val;

  Sammanfattning : Bakgrunden till studien härrör i att allergiska sjukdomar ökar i samhället och utgör exempel på funktionsnedsättning/ funktionsvariation. I relation till att studie- och yrkesvägledning ska utgå från enskilda behov, förutsättningar och kunskap om bland annat funktionsnedsättningar är syftet ta reda på hur medicinsk studie- och yrkesvägledning fungerar idag med fokus på individer med allergiska sjukdomar. LÄS MER

 5. 5. Psykologiska faktorer för en skadefri idrottskarriär : en intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Hanna Jörlund; Linn Hallgren; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med studien var att få kunskap om skadefria idrottare på svensk elitnivå och förstå eventuella friskfaktorer. Många idrottare på hög nivå är skadade eller har varit skadade. Därför behövs det kunskap kring varför vissa idrottare lyckas hålla sig skadefria. LÄS MER