Sökning: "konstruktionsmetoder"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet konstruktionsmetoder.

 1. 1. Design of a weight optimized casted ADI component using topology and shape optimization

  Master-uppsats, KTH/Maskin- och processteknologi

  Författare :JOSEPH JUNIOR CHAKKALAKKAL; [2018]
  Nyckelord :ADI materials; Topology optimization; Shape optimization; casting simulation; Weight Optimization; ADI-material; Topologioptimering; Parameteroptimering; gjutsimulering; viktoptimering;

  Sammanfattning : Structural Optimization techniques are widely used in product development process in ‘modern industry’ to generate optimal designs with only sufficient material to serve the purpose of the component. In conventional design problems, the design process usually generates overdesigned components with excess material and weight. LÄS MER

 2. 2. Konstruktion av "log strike"-testrigg för utombordsmotorer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Fredrik Helgesson; [2016]
  Nyckelord :testrigg; krocktest; utombordare; utombordsmotor; test; kollision; log strike; logstrike;

  Sammanfattning : Projektet, som har utförts på uppdrag av Cimco Marine AB i Ängelholm, har haft som huvudmål att ta fram en testrigg för att ”log stirke”-testa utombordsmotorer. Cimco Marine AB har utvecklat en dieseldriven utombordsmotor för främst professionellt bruk. LÄS MER

 3. 3. Konstruktion av lagerställ för trådprodukter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Jonas Friberg; [2011]
  Nyckelord :Konstruktion; FEM; lagerställ; ställage; skruvförband; valstråd;

  Sammanfattning : Sandvik Materials Technology (SMT) ingår i den stora verkstadskoncernen Sandvik. SMT utvecklar, tillverkar och säljer rostfria och höglegerade specialmetaller, motståndsmaterial samt processystem. SMT tillverkar bland annat trådprodukter för flera olika ändamål. LÄS MER

 4. 4. Omkonstruktion av krankonsol : Materialbyte, dimensionering samt anpassning för ökat utnyttjande av robotsvetsning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Mattias Johansson; Mikael Elvebäck; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningOmkonstruktion av krankonsolDen primära uppgiften i detta arbete har varit att dimensionera om en krankonsol samt att modifiera den robotfixtur som finns för att kunna utnyttja roboten på ett effektivare sätt. I nuläget svetsas fyra utav balkens sex delar av roboten, förhoppningen är att alla delar skall kunna svetsas på samma gång. LÄS MER