Sökning: "bitcoin"

Visar resultat 1 - 5 av 128 uppsatser innehållade ordet bitcoin.

 1. 1. Blockkedjeteknik och kryptovalutor –En explorativ studie av implementeringen i Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Nermin Brkovic; Björn Hellqvist; [2019-03-15]
  Nyckelord :Blockchain; cryptocurrency; bitcoin; accounting; information asymmetry; transaction cost;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: Blockkedjeteknik och kryptovalutor är ett relativt nytt begrepp. När detta tas in i organisationerna och deras redovisning på olika sätt så krävs det ny forskning och en fördjupad kunskap inom området, både för investerare och myndigheter. LÄS MER

 2. 2. Storing digital certificates using blockchain

  Master-uppsats, Lunds universitet/Innovationsteknik

  Författare :Fredrik Wegelid; [2019]
  Nyckelord :Blockchain; Digital certificates; Hyperledger Sawtooth; Certification; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to investigate what the blockchain technology is and how it can be used to store digital certificates. Blockchain has gotten lots of attention since it was presented in 2008 for the digital currency Bitcoin. Certificates are present in many different industries. The work done in this thesis has an exploratory approach. LÄS MER

 3. 3. Volatility of Bitcoin in a European Context

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Emilia Sjöberg; [2019]
  Nyckelord :GARCH; IGARCH; GRJ-GARCH; Jumps; Bitcoin; cryptocurrency; European market; Laplace distribution; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : In 2009, Bitcoin was introduced to the world. Today, ten years later, there are still gaps in the research of how to model the cryptocurrency. In this thesis, the capacities of different volatility models to capture the high volatility of Bitcoin returns are investigated. LÄS MER

 4. 4. Creating legitimacy within blockchain startups in a virtual context : A study on how decentralized organizations raise funds before executing an Initial Coin Offering.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Hoodo Yusuf; Malin Martinez Bergström; [2019]
  Nyckelord :​Legitimation strategies; communication methods; blockchain; cryptocurrency; investor; ICO strategist; Initial coin offering.;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar att undersöka de kommunikativa processer för blockedjeteknologi startups som ska lansera en så kallad “initial coin offering” och således mynta sin egna kryptovaluta, såsom till exempel bitcoin. Vi avser att undersöka det strategiska kommunikation processerna detta involverar. LÄS MER

 5. 5. Ansvar för personuppgifter i publika blockkedjor : En teknologi förenlig med GDPR?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutet för rättsinformatik (IRI)

  Författare :Stellan Koch; [2019]
  Nyckelord :GDPR; Dataskyddsförordningen; Blockkedjor; Personuppgifter; Personuppgiftsansvar;

  Sammanfattning : While the Internet provides enormous opportunities within development of communications and database systems it also endangers the processing of personal data unlawfully. With traditional database structure in focus the responsibility and accountability of said processed personal data was somewhat clear as the General Data Protection Regulation (GDPR) entered the legal framework of the European Union’s member states in May 2018. LÄS MER