Sökning: "traceability"

Visar resultat 1 - 5 av 211 uppsatser innehållade ordet traceability.

 1. 1. Development of Fingerprint Traceability in a Modern Sawmill

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :Carl-Johan Möller; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Blockchain in Supply Chain

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Egon Nelson Corengia; Giovanni Moreschi; [2019]
  Nyckelord :Blockchain; Supply chain; Customer benefits; Traceability; Transaction costs; Transparency; Trust; Value; Value creation.; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to unveil the determinants of value creation in supply chains and analyse the role of blockchain in this ecosystem. The study follows a qualitative research design through a case study, focusing on the dairy industry in Western Europe. LÄS MER

 3. 3. Responsible Sourcing via Blockchain in Mineral Supply Chains

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Tove Grimstad Bang; Axel Johansson; [2019]
  Nyckelord :Blockchain; data quality; supply chain traceability; minerals; responsible sourcing; sustainability; supply chain due diligence;

  Sammanfattning : Manufacturers and suppliers in the tech industry, trading and utilizing minerals, are often unable to conduct substantial supply chain due diligence, due to reasons such as lack of competence, the scattered spread of information and fluid nature of their supply chains. Declaring whether a product has been responsibly sourced, or whether it contains conflict minerals or not, is almost impossible. LÄS MER

 4. 4. En utvecklad laboratorieverksamhet : Väg från kostnadsbesparande analyslabb till utvecklingsskapande kunskapscenter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Helena Wänlund; [2019]
  Nyckelord :competence profile; identity; knowledge; mission; process; targets; total quality management; vision; identitet; kunskap; kompetensprofil; mission; mål; offensiv kvalitetsutveckling; processer; vision;

  Sammanfattning : För att klara planetens utmaningar är cirkulär ekonomi ett förhållningsätt som med ett kretsloppstänk som minskar behovet av att ta mer av jordens resurser. Utveckling och möjligheter för tester och försök i laboratoriemiljö är en av nycklarna till framgång. LÄS MER

 5. 5. Kommunal krisberedskap : Hur övar kommunerna krisberedskap?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Anders Thörn; Björn Johansson; [2019]
  Nyckelord :emergency preparedness; RSA; education and training plan; traceability; MSB; municipality; krisberedskap; RSA; utbildnings- och övningsplan; spårbarhet; MSB; kommun;

  Sammanfattning : Risk- och sårbarhetsanalys (RSA) är ett verktyg som kommuner och landsting enligt lag skall göra. Dessa RSA ska sedan ligga till grund för en utbildnings- och övningsplan. På så sätt kommer de övningar som genomförs på kommunal och länsnivå fokuseras på omhändertagande av dess risker och sårbarheter. LÄS MER