Sökning: "traceability"

Visar resultat 1 - 5 av 232 uppsatser innehållade ordet traceability.

 1. 1. Utöka användningsområdet av höghastighetsnätet i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Ameen Al-Ani; [2020]
  Nyckelord :Höghastighetsjärnväg; riskanalys; signal; åtgärd; Helsingborg; Växjö; Hässleholm; Värnamo.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Sverige ämnar bygga sina höghastighetsbanor som beräknas vara i drift 2035. Höghastighetsnätet löser kapacitetsproblemet i framtiden, Sveriges miljö-och klimatmål kräver mer järnväg och höghastighetsnätet kan öka tillgängligheten till möjliga arbeten inom 45 min restid (SJ u.å.). LÄS MER

 2. 2. Analyzing the Usage of Traceability Links Within Open Source Software Projects

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Sebastian Fransson; Tim Jonasson; [2019-11-18]
  Nyckelord :Traceability links; Open source development; OSS; Modeling; Hierarchical clustering; Software maintenance;

  Sammanfattning : Traceability is important when it comes to many different software engineering activities. It is used as a means of enabling smoother maintenance and maneuvering within a repository. Because of its importance, traceability within com- mercial development has long been a subject of research and development. LÄS MER

 3. 3. Traceability of Human Error Production Defects in Automotive Manufacturing

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Chiara Lucatello; Chatchai Sornkarn; [2019-11-12]
  Nyckelord :Error detection; in-and-out; logging process; Inputting process; Technological frames; Usability; Traceability; Process improvement; Factory automation;

  Sammanfattning : Many global automotive industries have movedtowards factory automation, yet several still rely on collectingmanual data from the plant floor and manually inputting thedata into the management quality system in the assembly line. Inthis case study research, the objective of our study was to observehow technology advancement can be supported for human errorlogging in the quality assurance process. LÄS MER

 4. 4. How does software traceability affect scope creep in small software projects?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Alfedaa Sabbar; [2019-11-12]
  Nyckelord :Scope creep; Software developing; Requirements; Traceability; Eclipse Capra;

  Sammanfattning : This aim of this study is to examine the use oftraceability in controlling the scope creep in a softwaredevelopment process in small projects. This study isdone on a small project developed by KrisInCorpcompany to solve their problem of scope creep. LÄS MER

 5. 5. A Comparative Analysis of Argumentation Languages in the Context of Safety Case Development

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Sirisha Bai Govardhan Rao; [2019]
  Nyckelord :safety case argumentation languages; safety case argumentation notations; documentation of safety cases;

  Sammanfattning : The safety case creation has become an explicit requirement in most of the safety-critical domains to ensure the safety of a system or an application. In the process of developing a safety case, the foremost requirement is choosing an efficient argumentation language which fulfills all the functionalities needed to develop a safety case. LÄS MER