Sökning: "Anette Gripenberth"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anette Gripenberth.

  1. 1. Mobilen den är alltid med : En användarundersökning av elektroniska mediers påverkan på ungdomars livsstil

    Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

    Författare :Anette Gripenberth; Linda Sävhammar; [2009]
    Nyckelord :medier; identitet; ungdomar; elektroniska medier; livsstil; användarundersökningar;

    Sammanfattning : The aim of this Master’s thesis is to examine how the lifestyle of youth between the ages of 15-17 is influenced by electronic media and also what view and opinions youth has regarding electronic media and lifestyle. We intend to examine how and when the youth use electronic media in their everyday lives, what purpose the electronic media has in the life of the youth, and finally what views and opinions regarding electronic media and questions regarding lifestyle the youth express. LÄS MER