Sökning: "Anina Seidemo"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anina Seidemo.

  1. 1. Natural sugar as an MRI contrast agent for brain cancer detection using chemical exchange saturation transfer (CEST) imaging at 3T

    Master-uppsats, Lunds universitet/Sjukhusfysikerutbildningen

    Författare :Anina Seidemo; [2018]
    Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

    Sammanfattning : Hjärntumörer utgör cirka 2,5% av alla cancerdiagnoser i Sverige (2013) och femårsöverlevnaden är cirka 50%. Hjärntumörer diagnostiseras med bildtagningstekniker såsom datortomografi (CT), positronemissionstomografi (PET) och magnetkamera (MR). LÄS MER