Sökning: "Anna-Maria Jäger"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna-Maria Jäger.

  1. 1. Vad är värdskap? : En studie om värdskapets olika sidor inom turismbranschen

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation; Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

    Författare :Anna-Maria Jäger; Lina Forss Karlsson; [2014]
    Nyckelord :värdskap; värd; gäst; gästfrihet; relationen värd-gäst; kulturskillnader; kulturkrock; wom; e-wom; host; hosting; hospitality;

    Sammanfattning : I inledningen av våra uppsatsstudier fann vi ingen tydlig definition av värdskap.Engelskans hospitality är alltför vid för att kunna förklara värdskapets betydelse inom turismbranschen. LÄS MER