Sökning: "Anneli Angenberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anneli Angenberg.

  1. 1. Näringsintag och måltidsmiljö på ett kommunalt äldreboende i Dorotea kommun : En studie baserad på mixed methods

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

    Författare :Lena Nordlund; Anneli Angenberg; Frida Olsson; [2015]
    Nyckelord :mixed methods; kostregistrering; äldreboende;

    Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund Malnutrition är vanligt förekommande bland äldre och speciellt hos sjuka äldre. Rekommendationerna kring hälsosamt kroppsmasseindex (BMI) är högre för äldre personer. Faktorer som påverkar matintaget hos äldre är aptit, sjukdom och måltidssituation. LÄS MER