Sökning: "Arber Ismajli"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Arber Ismajli.

  1. 1. Belöningssystem under ekonomiska kriser : En kvalitativ studie av belöningssystem för platschefer vid svenska byggföretag 

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad

    Författare :Arber Ismajli; Gentrit Dobreva; [2021]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Titel: Belöningssystem under ekonomiska kriser - en kvalitativ studie av belöningssystem för platschefer vid svenska byggföretag. Författare: Arber Ismajli och Gentrit Dobreva. Handledare: Urban Österlund. LÄS MER