Sökning: "Attenuation coefficient"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Attenuation coefficient.

 1. 1. Development of a computational method for determining gamma energy escape from calorimeters at CLAB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Tillämpad kärnfysik

  Författare :Amela Mehic; [2022]
  Nyckelord :Nuclear physics; Calorimeter; SNF; MCNP; Dose rate; CLAB; Gamma energy; Fuel assembly; Form function; Attenuation coefficient; Gamma spectroscopy;

  Sammanfattning : Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Company- SKB has conducted measurement campaigns at the Swedish central interim storage facility for spent nuclear fuel- CLAB over the years, extending from year 2003 to 2019 where the gamma energy escape was acquired. At CLAB the spent nuclear fuel assembly is inserted into the calorimeter; device intended to measure temperature increase due to decay heat from the fuel assembly. LÄS MER

 2. 2. Feasibility of single time point dosimetry during 177Lu-PSMA-617 treatments of prostate cancer

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sjukhusfysikerutbildningen

  Författare :Elias Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Introduction: Standard dosimetry methods for radionuclide therapies re- quire imaging at multiple time points post injection. An alternative method has been presented in the literature that uses previously acquired pharma- cokinetic data to create so-called dose factors. LÄS MER

 3. 3. Atmospheric Attenuation for Lidar Systems in Adverse Weather Conditions

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :Johan Viklund; [2021]
  Nyckelord :Lidar; Lidar equation; Extinction coefficient; Signal attenuation;

  Sammanfattning : In this study, the weather impact on lidar signals has been researched. A lidar system was placed with a target at approximately 90 m and has together with a weather station collected data for about a year before this study. LÄS MER

 4. 4. Mapping Noise Pollution with Open-source GIS

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Faustina Lina Yeboah; [2021]
  Nyckelord :Road traffic noise; CNOSSOS-EU; noise exposure; Lday; Levening; Lnight; Lden;

  Sammanfattning : In a time when urban areas continue to expand, environmental noise pollution especially from road traffic remains a big challenge. This study was aimed at using open-source GIS tools to predict road traffic noise pollution using the mid-sized city of Gävle as a case study. LÄS MER

 5. 5. Utvärdering av en billig ultraljudsmaskin med avseende på bildkvalitet och temperaturökning

  Kandidat-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Yulia Dragunova; Joakim Anderberg; [2021]
  Nyckelord :Ultrasound; Temperature Increase; Spatial Resolution; Reflection; B-mode; Ultraljud; Temperaturökning; Spatial upplösning; Reflektion; B-mode;

  Sammanfattning : Ultraljudsdiagnostik baseras på propagering av mekaniska vågor och används för att avbilda tvärsnitt av kroppen i realtid. Prestandan, med avseende på kontrast, upplösning och måttmätningar, av CONTEC CMS600B-3, en relativ billig maskin är av intresse. LÄS MER