Sökning: "Fuel assembly"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden Fuel assembly.

 1. 1. Development of a computational method for determining gamma energy escape from calorimeters at CLAB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Tillämpad kärnfysik

  Författare :Amela Mehic; [2022]
  Nyckelord :Nuclear physics; Calorimeter; SNF; MCNP; Dose rate; CLAB; Gamma energy; Fuel assembly; Form function; Attenuation coefficient; Gamma spectroscopy;

  Sammanfattning : Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Company- SKB has conducted measurement campaigns at the Swedish central interim storage facility for spent nuclear fuel- CLAB over the years, extending from year 2003 to 2019 where the gamma energy escape was acquired. At CLAB the spent nuclear fuel assembly is inserted into the calorimeter; device intended to measure temperature increase due to decay heat from the fuel assembly. LÄS MER

 2. 2. Undersökning av ledarkonstruktion vid bränsletest : Teoretisk konceptframtagning av ledarkonstruktion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Sebastian Skans; [2022]
  Nyckelord :bränslestavar; critical heat flux; departure from nucleate boiling; kärnkraft; värmeledning;

  Sammanfattning : In nuclear power plants, during operation at high temperatures, there can occur a steam build-up around the fuel rods at an increasing rate. This inhibits the water’s effectivity in removing heat from the rods. When this occurs and reaches a critical point, the temperature in the fuel rods surges, which can lead to them being damaged. LÄS MER

 3. 3. Evaluating the Embodied Carbon Impact of Modular Construction through the Application of Zero-Loss Yield

  Master-uppsats, Lunds universitet/Energi och ByggnadsDesign; Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Eduardo Neuman-Beer; [2021]
  Nyckelord :embodied carbon; modular construction; carbon efficiency; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Modular construction has recently become a renowned method of building. Many studies have been conducted on the benefits of modular construction; however, the available literature on its potential downsides is scarce. LÄS MER

 4. 4. Analys av kvalitetsproblemen på rear quarter panel stationen hos Volvo Cars i Torslanda

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Andreas Korsbo; Egil Woxvold Bjönness; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien fokuserar på tillverkningen av Volvo v90. Mer specifikt monteringen av en expander runt tanklocket. Monteringen sker på rear quarter panel stationen och det finns ett kvalitetsproblem där. Den manuella monteringen görs inte rätt varje gång och detta leder till problem framöver i produktionen. LÄS MER

 5. 5. Characterization of uranium oxide powders and sinterability

  Master-uppsats, KTH/Kemiteknik

  Författare :Joakim Ceder; [2021]
  Nyckelord :uranium dioxide; sinterability; reduction; pore former; chemical activity; urandioxid; sintringsaktivitet; reduktion; porbildare; kemisk aktivitet;

  Sammanfattning : Uranoxid (UOx) är ett energitätt material som ofta används i kärnbränsle. UOx-pulver pressas och sintras för att tillverka urandioxidkutsar som förs in i bränslestavar. Stavarna monteras slutligen ihop till ett bränsleknippe. Tillverkningsprocessens stabilitet och förutsägbarhet är viktiga. LÄS MER