Sökning: "kärnkraft"

Visar resultat 1 - 5 av 154 uppsatser innehållade ordet kärnkraft.

 1. 1. Vad förklarar skillnader i hållbarhetsrapportering om kärnkraft? : En kvalitativ undersökning av fem energiföretag med säte i EU

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Linnea Almgren-Lidman; Beatrice Palm; [2022]
  Nyckelord :Hållbarhetsrapportering; Energiföretag; Kärnkraft; Hållbar utveckling; Miljö;

  Sammanfattning : Kärnkraften som bedrivs av energiföretag är ett aktuellt ämne till följd av att verksamheten både främjar och motverkar en hållbar utveckling. Energiföretagen förväntas hållbarhetsrapportera om de miljökonsekvenser som följer av kärnkraften i enlighet med EU-direktiv 2014/95, men det finns en frivillig del när det kommer till detaljrikedom och mängd. LÄS MER

 2. 2. Variabla inloppsstrypningar i kokvattenreaktorer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Tillämpad kärnfysik

  Författare :Jonatan Hultin Rosenberg; [2022]
  Nyckelord :kärnkraft; BWR; variabla inloppsstrypningar; härdkylning; bridning; konversion; bränsleekonomi; CPR; torrkokningskvot;

  Sammanfattning : In a nuclear reactor core there are fuel assemblies with different age (i.e. how long the assembly has been in the core) and burnup (i.e. LÄS MER

 3. 3. Hållbar energi i Sverige : En granskning av scenarier för Sveriges framtida elförsörjning & för- och nackdelar med fossilfria energikällor.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Victor Holman; [2022]
  Nyckelord :LCOE; vindkraft; vattenkraft; biokraft och kärnkraft;

  Sammanfattning : I denna uppsats är syftet att skapa en djupare förståelse över hur Sverige ska kunna övergå till hållbar energiutvinning samt hur Sverige ska uppnå målet om 100% förnybar energi vid 2040. Jag ska även i denna uppsats redogöra om de olika för- och nackdelar som finns för solenergi, vindkraft, biokraft, vattenkraft och kärnkraft för att sedan kunna problematisera kring de framtida scenarierna för Sveriges elproduktion. LÄS MER

 4. 4. Undersökning av ledarkonstruktion vid bränsletest : Teoretisk konceptframtagning av ledarkonstruktion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Sebastian Skans; [2022]
  Nyckelord :bränslestavar; critical heat flux; departure from nucleate boiling; kärnkraft; värmeledning;

  Sammanfattning : In nuclear power plants, during operation at high temperatures, there can occur a steam build-up around the fuel rods at an increasing rate. This inhibits the water’s effectivity in removing heat from the rods. When this occurs and reaches a critical point, the temperature in the fuel rods surges, which can lead to them being damaged. LÄS MER

 5. 5. Ramars inflytande på allmänna inställningartill kärnkraft : En experimentell studie som undersöker effekterna från ensidigt inramadinformation på den svenska allmänhetens attityder till kärnkraft

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Emil Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Issue framing; public opinion; nuclear energy; political attitudes; survey experiment; Issue framing; allmän opinion; kärnkraft; politiska attityder; surveyexperiment;

  Sammanfattning : Inramade politiska frågor är något de flesta medborgare frekvent exponeras för när observerareller deltar i den offentliga diskursen. I Sverige är kärnkraftsfrågan en viktig politisk frågasom präglas av flera olika inramade narrativ. LÄS MER